คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ร่วมทำสังฆกรรมสวดมนต์ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ โดยมีพระสงฆ์ ๒๔ รูป ร่วมฟังพระปาฎิโมกข์ ภายในพลับพลารับเสด็จ วัดไทยลุมพินี เนปาล

ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน
ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

Facebook Comments