สุขา สังฆัสสะ สามัคคี

ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขของหมู่คณะ

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี

ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery
๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

Facebook Comments