ปฏิมากรรมนำพุทธศาสนา

0
1672


ปฏิมากรรม นำพุทธศาสนา สู่เนปาล
เพื่อประดิษฐานตามศาสนสถาน
ในบริเวณกบิลพัสดุ์-เทวทหะ  

 

          เนปาลเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาก่อน ปัจจุบันถูกศาสนาอื่นรุกราน และบดบังไปบ้างเท่านั้นเอง คนท้องถิ่นยังใฝ่แสวงหาสันติธรรม ซึ่งเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ไว้แล้ว พระพุทธศาสนาในความรู้สึกของชาวเนปาลแล้ว ถือว่าเป็นศาสนาที่มีจุดเริ่มต้นจากลุมพินี ซึ่งเป็นถิ่นฐานบ้านเกิดของพระพุทธเจ้า
ชาวบ้านยังเสาะแสวงหา พุทธศาสนาที่นับถือตามหมู่บ้าน ตามเรือน ที่อาศัย ของตน จึงมีจำนวนชาวพุทธเพิ่มขึ้นทุกปีๆ จากที่ได้รับนิมนต์ไปสวดมนต์ ให้ศีลให้พร บวชลูก โกนจุกหลาน หรืองานประเพณี ที่มีการชุมนุม จะมีภาพพระพุทธเจ้า หรือพระองค์น้อยๆ ที่สร้างด้วยไม้ ปูน หรือดิน มีผู้พบเจอเข้าเกิดศรัทธาบริจาคปัจจัยให้ช่วยสร้างพระพุทธรูป แบบไทยๆ ที่ทรงความงามในปฏิมากรรม ไปเป็นมิ่งขวัญที่สักการะบูชา เป็นพระประธานประจำหมู่บ้าน หรือเป็นพระพุทธปฏิมากรประจำพุทธวิหาร โครงการนี้จึงตั้งขึ้นเพื่อรับพระพุทธรูปไปมอบให้ที่มีชุมนุมชาวพุทธใหม่ ในที่ต่างๆ โดยนัดหมายให้ผู้ต้องการพระพุทธรูปมาขึ้นทะเบียนไว้ และมาเรียนการสวดมนต์แบบไทยๆ ทุกวันอาทิตย์ ๒ ชั่วโมง ๑๒ อาทิตย์ รวมเป็น ๒๔ ชั่วโมง จึงจะรับพระไปได้ บอกเขาว่า พระพุทธรูปจากประเทศไทย ควรที่จะสวดมนต์แบบไทย ท่านจึงจะฟังเรารู้เรื่อง ถ้าอยู่ด้วยกันพูดกันไม่รู้เรื่อง จะให้พระท่านไปอยู่อย่างไร จึงมีคนมาเตรียมพร้อมสวดมนต์ที่จะรับพระพุทธรูปดังกล่าว

 

          ขณะ นี้มีชาวพุทธบางแสน บริจาคปัจจัยสร้างพระไว้ ๓ องค์ คณะศิษย์หลวงพ่อพระครูไพบูลพัฒนาภรณ์ ศรีราชา จำนวน ๔๕ องค์ โครงการนี้ตั้งไว้ที่ ๘๐ องค์

Facebook Comments