วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมด้วยคณะสงฆ์นานาชาติ แม่ชี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา เสร็จพิธี เวลา 08.00 น. คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท และมหายาน พร้อมด้วย แม่ชี และประชนชาวเนปาล จัดตั้งขบวนแห่พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร (ปางประสูติ) ณ วิหารมายาเทวี มุ่งสู่ลานพิธี ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์สวนลุมพินีวัน เวลา 09.00 น. พระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี และนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ รับเชิญเข้าร่วมพิธีฉลองพุทธยันตี เนื่องในวันวิสาขบูชา จัดโดย Lumbini Development Trust (LDT) ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารจัดการสวนลุมพินีวัน ณ บริเวณพิพิธภัณฑ์สวนลุมพินีวัน ทั้งนี้ ในงานมี พระภิกษุสงฆ์ ฝ่ายมหายาน พร้อมเถรวาท รองประธานาธิบดีเนปาล หน่วยงานราชการ นักเรียน และประชาชนชาวเนปาล ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

 

Facebook Comments