ระเบียบ – ขั้นตอน การอนุญาตเข้าพักวัดไทยลุมพินี

0
1883

ระเบียบ – ขั้นตอน การอนุญาตเข้าพักวัดไทยลุมพินี เบื้องต้น

  1. ทางวัดรับทราบไว้ก่อน ( ยังไม่มีการยืนยันในการเข้าพัก อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ )
    1.1. เมล์วัด [email protected]
    1.2. โทรศัพท์ติดต่อประสานงาน +977 986 729 3702 , +977 071 580 141
  1. แผนกห้องพัก : ตอบกลับอนุโมทนา , ขอรายละเอียด
    2.1. ขอเนมลิส ชื่อผู้แสวงบุญ (Rooming lish)(มีจำนวน พระภิกษุ  ชาย หญิง แม่ชี  เท่าไร )
    2.2. ขอโปรแกรมการเดินทาง (วันเดินทางตลอดทุกเส้นทางใน อินเดีย – เนปาล และวันเดินทางกลับ)
    2.3 แนบแบบฟอร์มข้อมูลเพื่อการปฏิบัติงาน ( ให้คณะ/บุคคล รายละเอียด )
หมายเหตุ: เมื่อทางวัดยังไม่ได้รับการตอบรับเอกสารตามที่ทางวัดแจ้ง ทางวัดต้องขออนุญาต ยกเลิก การเข้าพักวัดไทย หากมีคณะแจ้งเข้าพักวัดแล้วเป็นจำนวน หรือแจ้งให้คณะ/บุคคลทราบ หรือเปลี่ยนแปลงการเข้าพักวัดเป็นวัดนานาชาติแทน (ทั้งนี้ ทางวัดจะแจ้งให้โยมทราบก่อน)
  1. การยืนยันการเข้าพัก
  2. คณะ/บุคคล : ส่งเอกสาร ทั้ง 3 รายการครบเรียบร้อยแล้ว ก่อนเข้าพักอย่างน้อย 15 หรือ 1 เดือน
  3. แผนกห้องพัก : ส่ง จ.ม. ตอบรับยืนยันการเข้าพัก รับทราบเรียบร้อยแล้ว
  4. แผนห้องพัก : ติดต่อโยมก่อนเข้าพัก 7 วัน (กรณีมีรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม)
หมายเหตุ : – ผู้เข้าพักต้องทำตามระเบียบข้อวัตรปฏิบัติของวัด, ยินดีในเสนาสนะ (ห้องพัก) ที่จัดให้เพื่อความเรียบร้อยและดีงาม
– กรณี เข้าพัก เกิน 2-3 วัน ทางวัด ขอเจริญพรให้การจัดห้องพักในโซนผู้เข้าพักเกิน 2-3 วัน
– วัดไทยลุมพินี เป็นวัดที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงมีกฎระเบียบข้อห้าม ข้อบังคับ ดังนี้ คือ ทางวัดของเราห้ามอนุญาตให้สูบบุหรี่ หากคณะ/บุคคลฝ่าฝืนหรือทางวัดทราบในภายหลัง ทางวัดจะพิจารณาในการขออนุญาตเข้าพักในครั้งต่อไป.
เจริญพรมาเพื่อทราบและอนุโมทนาบุญในการแสวงบุญ ณ. แดน พุทธภูมิ
Facebook Comments