วันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ให้การต้อนรับ ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ท่านพีรพน พิสณุพงศ์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ในโอกาสนี้ท่านวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ เข้าถวายสักการะจุดเครื่องทองน้อย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ รัชกาลที่ ๙ ณ ศาลารับเสด็จ และเข้าสักการะพระประธานในพระอุโบสถ พร้อมรับของที่ระลึกจากประธานสงฆ์ ในโอกาสเดินทางติดตามผลและสำรวจความพร้อมศูนย์อำนวยความสะดวกสำหรับผู้แสวงบุญพุทธภูมิ ณ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล กราบนมัสการสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

16473227_1169425283179140_6395619665411651632_n 16388296_1169425349845800_7865919798512604305_n 16406600_1169425296512472_5760057405112823703_n 16427789_1169425343179134_121424669807997167_n 16425916_1169425279845807_5953254247045912445_n 16298866_1169425346512467_8498839748019640294_n 16387358_1169425286512473_8925253118348548100_n 16265406_1169425433179125_4448251526315266792_n 16427482_1169425459845789_8449053397573892835_n

Facebook Comments