พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๙
วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
วันจันทร์ที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๙ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในพระบรมโกศ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด บริษัท แอล.เอส.เค วิศวกรรม จำกัด นำโดย คุณอรุโณชา ภานุพันธุ์ อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ให้นำถวายแด่พระสงฆ์ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดไทยลุมพินี โดยมี พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ(วีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายต่างประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา ได้เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยพระสงฆ์ทั้งปวงในพระอารามได้เห็นสมควรให้ พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี เป็นผู้ครองผ้าพระกฐินเพื่อกระทำกฐินนัตถารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาต ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ขอนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน

 14993287_1086948158093520_8119548669486225357_n 14947860_1086369858151350_5738321475904373111_n 14955924_1086948361426833_1451712082293295050_n 14993348_1086370081484661_2292244052815639617_n 14907676_1086370008151335_3623223584331405729_n 14938159_1086370138151322_1082026477818325018_n 14915606_1086370251484644_1098282180173881890_n 14925819_1086370411484628_1483040416758807039_n 14925672_1086370571484612_4608144197130284724_n 14993400_1086370604817942_1378600183023582447_n 14980739_1086370688151267_1882186932693646010_n 14947679_1086370778151258_4528361441122344458_n 14915172_1086370874817915_4128918485430337500_n 14991875_1086370501484619_230258046866744712_n 14980815_1086371034817899_2468269419850468139_n 14925712_1086370298151306_7252516689708685305_n 14947449_1086370344817968_2696313731333394816_n 14937474_1086948251426844_2648705771636401736_n

Facebook Comments