ขออนุโมทนาบุญกับคณะเจ้าภาพ วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พระเดชพระคุณพระครูนิโครธบุญญากร เจ้าอาวาสวัดไทยนิโครธาราม พร้อมคณะ นายธิวา ถ้ำจันทร์ ประธานอัญเชิญผ้ากฐินสามัคคีจากประเทศไทย ทอดถวายแด่พระสงฆ์ไทย ผู้จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส และรับของที่ระลึก ณ วัดไทยนิโครธาราม (สาขาวัดไทยลุมพินี) เมืองกูดานกบิลพัสดุ์ ประเทศเนปาล 14731143_1068130963308573_5643771948130561846_n 14680610_1068131009975235_2839289419096284138_n 14718834_1068131046641898_2628966451007407948_n 14572830_1068131093308560_7044309121744359799_n 14713810_1068131123308557_8281179542364329737_n 14718608_1068131356641867_7432899989143564497_n 14720607_1068131166641886_9207513842403046264_n 14572901_1068131253308544_1087906264742371741_n 14729340_1068131213308548_8044626054514620909_n 14681748_1068131306641872_7636218290094275250_nจึงขออนุโมทนาบุญกุศลในครั้งนี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

Facebook Comments