วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๓๐ น. ที่ผ่านมา พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัด วัดไทยลุมพินี เป็นประธานขลิบผมนาค แก่นาคจักรพันธ์ ยุวรี ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ นาคสมชาย แซ่เฮ้อ และนาคดุลย์เดช สุขสม ผู้มีกุศลศรัทธาเข้ามาบรรพชาอุปสมบท ณ วัดไทยลุมพินี

ขออนุโทนาโดยทั่วกัน…
สำนักงานข่าววัดไทยลุมพินี : รายงาน

DSC_8112

 

DSC_8140

 

DSC_8194

 

DSC_8203

 

DSC_8253

 

DSC_8255

 

DSC_8258

 

DSC_8260

 

DSC_8263

 

DSC_8268

 

DSC_8272

 

DSC_8274

 

DSC_8276

 

DSC_8286

 

DSC_8548

 

DSC_8640

 

DSC_8647

 

DSC_8704 copy

 

DSC_8704

 

DSC_8717

 

DSC_8728

 

DSC_8945

 

DSC_8967

 

DSC_8974

 

DSC_8989

 

DSC_8997

 

DSC_9005

 

DSC_9009

 

DSC_9011

 

DSC_9016

 

DSC_9025

 

Facebook Comments