หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (Mobile Medical Unit) ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล(Kushinagar,Gaya-India and Nepal)โรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้มาดูแลประชาชนชาวไทยผู้แสวงบุญตามสังเวชนียสถาน ได้เดินทางตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์นานาชาติ และประชาชนชาวเนปาล ทั้งหมด ๓ แห่ง

๑.๑)วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์มีเด็กที่เข้ารับการรักษาจำนวน ๑๒๙ ราย

12823527_903828586405479_2477735084143374524_o 921406_903829846405353_4434741621021057484_o 10511550_903829946405343_6526684807598406054_o

๑.๒)วัดธิเบต Karma Samtenling Monastery(วัดพระธิเบต)มีพระที่เข้ารับการรักษาจำนวน ๑๘ ราย

12191112_903829899738681_9212408897972936706_o 12829311_903830133071991_1425911816214230177_o 12841195_903830086405329_2048260624796335002_o 12829218_903830013072003_6844125753023280528_o

๑.๓) วัดธิเบต Canada Monastery (วัดธิเบตแคนนาน) มีแม่ชีที่เข้ารับการรักษาจำนวน ๒๓ ราย11242999_903830183071986_4073819876826352309_o 12823368_903830363071968_5054291855867534119_o 10655168_903830236405314_1191344380160397748_o 10333393_903830276405310_1979852183378165798_o 12109927_903830316405306_180940667229653813_o
ขออนุโมทนาบุญกับคณะทีมแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรางสาธารณสุข ในครั้งนี้โดยทั่วกัน

สำนักข่าววัดไทยลุมพินี : รายงาน
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙

Facebook Comments