“คล้ายบาตร”

เมื่อเวลา 13.20 น. ได้ขุดพบวัตถุดินเผาคล้ายบาตร และเวลา 11.40 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2559 ในวันเดียวกัน คนงานของวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์, เนปาล ได้ขุดพบ แผ่นอิฐโบราณ ภายในบริเวณพื้นที่ขุดเป็นบริเวณที่จะสร้างกุฏิสงฆ์ ทั้งนี้ยังพบซากเครื่องปั้นดินเผาในสมัยก่อน

0
1514

“คล้ายบาตร”
เมื่อเวลา 13.20 น. ได้ขุดพบวัตถุดินเผาคล้ายบาตร และเวลา 11.40 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2559 ในวันเดียวกัน คนงานของวัดพระราชวังกบิลพัสดุ์, เนปาล ได้ขุดพบ แผ่นอิฐโบราณ ภายในบริเวณพื้นที่ขุดเป็นบริเวณที่จะสร้างกุฏิสงฆ์ ทั้งนี้ยังพบซากเครื่องปั้นดินเผาในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบริเวณสร้างวัดแห่งนี้อาจเป็นเขตพระราชวังกบิลพัสดุ์มาก่อน ทางวัดจึงได้เก็บรักษาไว้กับ ของโบราณชิ้นอื่นๆ ที่มีการขุดพบก่อนหน้านี้ เพื่อเป็นหลักฐานการเรียนรู้แก่ผู้มาเยื่อน
เรื่องราวกบิลพัสดุ์นั้น เป็นเมืองเก่าเมืองโบราณที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาล (มีมาก่อนพุทธเจ้า) คือสร้างโดยต้นตระกูลศากยะ คือพระราชตระกูลของพระพุทธองค์ ได้ก่อร่างสร้างมา แล้วก็เจริญรุ่งเรือง เรื่อยมาตามลำดับ จะมาเจริญสูงสุดก็คือในช่วง ที่พระเจ้าสุทโธทนะเป็นกษัตย์เพราะเป็นช่วงที่ สิทธัตถะโพธิ์สัตว์ ได้อาศัยอยู่ เพราะพระเจ้าสุทโธทนะได้ ปฏิวัติเมืองครั้งยิ่งใหญ่ เพื่อให้มหานครกบิลพัสดุ์มีแต่ความสวยงาม ยิ่งใหญ่อุดมสมบูรณ์ ทำเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจของเจ้าชายสิทธัตถะ ไม่ให้มีจิตคิดจะออกบวช นครกบิลพัสดุ์จึงเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดในยุคนั้น

12794598_914331762021828_1213913722425659612_n 12524394_914331735355164_5047969313432450787_n 12920297_914331778688493_1531069900517415544_n 12239688_914331795355158_6678176175361837960_n 10649813_914331822021822_626965139991949113_n 945253_914331835355154_8856936203662656627_n 12494704_914331845355153_7067683683143964099_n

 

ภาพ,ข้อมูลข่าว: วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ เนปาล
สำนักงานข่าววัดไทยลุมพินี : รายงาน
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙

Facebook Comments