คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ประกอบพิธีสรงน้ำพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ณ แดนประสูติพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เนื่องในเทศกาล “สงกรานต์”

เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านานสู่นานาชาติ

12973128_929534647168206_1745682209216113084_o-2

โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทธ วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานสงฆ์ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมคณะสงฆ์,สามเณร,แม่ชีและอาสาสมัครนานาชาติและคนงานท้องถิ่นของวัด ร่วมพิธีสรงน้ำ ณ ด้านหน้าพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี เนปาล
๑๕ เมษายน ๒๕๕๙

12976828_929534883834849_5962913216875748289_o
พระศรีโพธิวิเทศ นำคณะสงฆ์กล่าวคำขอขมา

13040923_929534733834864_5084449022810385695_o

13041433_929535053834832_629992794257204076_o

12968015_929535143834823_2888842067848490764_o

 

 

13029488_929534830501521_4196703353721902947_o
อ.ไมตรีสงฆ์น้ำพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร

 

12970806_929534770501527_6116802251726257021_o
คณะสงฆ์จีน สรงน้ำโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร

12968129_929558143832523_5647899305804706428_o

12968003_929558207165850_309958017177334231_o

13002436_929558737165797_2634332979126540482_o

12998335_929558773832460_1557943259420880447_o

13029449_929558847165786_6388377518922530207_o

13002575_929558883832449_5765804084239339851_o

12973132_929558980499106_77136959926968634_o

 

Facebook Comments