เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ๑๓ เมษายน พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ได้นิมนต์พระสงฆ์,สามเณร,แม่ชี วัดนานาชาติ ร่วมฉันภัตตาหารเพล จิตอาสาวัดต่างๆ ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมทั้งสรงน้ำพระ อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยมาช้านาน การจัดงานในครั้งนี้

เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย
๑๓ เมษายน ๒๕๕๙

12983415_928232873965050_608756405474308257_o 12976999_928233093965028_3113638997545101737_o 13002575_928233213965016_8456504846635598680_o 12957694_928232933965044_3968815252479686280_o 12961424_928232993965038_6420215440246044547_o 12976834_928233043965033_6070193814243575498_o 12957447_928233170631687_3245766999722411600_o 12967923_928232443965093_3576120301619763622_o 12970772_928232520631752_7577900683483867259_o 12970949_928243400630664_8017414578517220294_o 12973542_928232587298412_6336682255363998833_o 12961437_928243213964016_5887503527746270743_o 12961448_928243253964012_7815623642228007374_o 12976976_928243023964035_3748203796699248080_o 12983242_928243163964021_7443814571500225206_o 12983446_928243103964027_160530512569917508_o 12976758_928243130630691_3424672632816548074_o 12968094_928232673965070_4440327037568834123_o 12971065_928232727298398_6632994603282055791_o 12957545_928232840631720_904577992627530696_o 12983800_928232793965058_4682446055853650591_o

Facebook Comments