วัดเกาหลี
Korean Buddhist Monastery, Lumbini Nepal

เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายมหายาน  สร้างในนามพุทธสมาคมชาวเกาหลี  กำลังอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  มีที่พักสามารถรองรับผู้แสวงบุญได้

img_0119

DSCN2788

DSCN2786

Facebook Comments