วัดมนังค์ สมาธิ  เนปาล
Manang Samaj 

เป็นวัดคณะสงฆ์ชาวเนปาลซึ่งเดินทางมาจากธิเบต  ฝ่ายมหายาน  ได้รับการอุปถัมภ์จากชาวพุทธเนปาล

DSCN2763 DSCN2769 DSCN2766 DSCN2764

Facebook Comments