อุปสมบท ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ใต้พระศรีมหาโพธิ์

0
1840

บรรพชา-อุปสมบท ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้

 

Facebook Comments