ค่ายเยาวชน | คิดธรรม ทำดู | วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

เกาะติดชีวิตสงฆ์ไทยในแดนพุทธภูมิ
ลิงค์วิดิโอช่อง: TIN935
พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล

@พระสิทธิโชค สิทฺธิชโย (ส้มโอหวาน)
ฝ่ายเผยแผ่วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย
กำกับ-ตัดต่อ-รายงาน.

Facebook Comments