งานนวกรรมก่อสร้าง

0
1640

          การก่อสร้างศาสนสถาน และสถาปัตยกรรม เป็นวิธีการนำบุคคลเข้าสู่ศาสนา  เมื่อวัดมีอาคารเสนาสนะที่มั่นคงแข็งแรง มีความพร้อมและสามารถในการอำนวยประโยชน์ในการประกอบพิธีกรรม การเผยแผ่ และการปฏิบัติธรรม  จักเป็นสิ่งดึงดูดให้บุคคลสนใจเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ สนใจในธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

          การก่อสร้าง วัดไทยลุมพินีมุ่งเน้นในด้านประโยชน์ของการใช้สอย ความสวยงาม ที่เป็นการรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทย และพระพุทธศาสนา  ประกอบกับรักษาระบบนิเวศวิทยาให้สมบูรณ์ควบคู่กันไป ด้วยการปลูกต้นไม้ทั้งในพระพุทธศาสนา และพันธุ์ไม้ไทย  มีบ่อน้ำสระโบกขรณี สร้างความสมดุลของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ความร่มรื่น เป็นรมณียสถาน สัปปายะแก่การปฏิบัติธรรม

         ในขณะนี้กำลังดำเนินการก่อสร้างกุฏิมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๒ หลัง  ตำหนักสมเด็จ ถนนและสะพานเข้าวัด  ขยายพื้นที่ด้านหน้าอุโบสถเพื่อจัดทำเป็นสวนป่าและสิริมหามายาเทวีอนุสรณ์

          หากท่านมีความประสงค์จะร่วมอนุโมทนาบุญในส่วนงานใด ยินดีรับบุญนิธิของท่านด้วยความเต็มใจ

พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. เป็นพระประธานอุโบสถวัดไทยลุมพินี ทำจากหินหยกบริสุทธิ์ ประดิษฐานบนบุษบกและฐานชุกชีทำด้วยไม้สักทอง โดยมี บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ในนามพุทธบริษัทชาวไทย เป็นเจ้าภาพ
พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. เป็นพระประธานอุโบสถวัดไทยลุมพินี ทำจากหินหยกบริสุทธิ์ ประดิษฐานบนบุษบกและฐานชุกชีทำด้วยไม้สักทอง โดยมี บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน) ในนามพุทธบริษัทชาวไทย เป็นเจ้าภาพ

 

ฯพณฯ กรพจน์ อัศวินวิจิตร , ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ บวรศักดิ์ อุวรรโณ , พล.อ.วินัย ภัททิยกุล และญาติมิตร ร่วมกันวางศิลาฤกษ์ตำหนักสมเด็จ
ฯพณฯ กรพจน์ อัศวินวิจิตร , ปรีชา เลาหพงศ์ชนะ
บวรศักดิ์ อุวรรโณ , พล.อ.วินัย ภัททิยกุล
และญาติมิตร ร่วมกันวางศิลาฤกษ์ตำหนักสมเด็จ
ถนนและสะพาน “มหารัชรังษีตรีธาชาญพรวิมลประชารังสรรค์” ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำภาษีเจริญ คณะมงคลยาตรา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสร้าง
ถนนและสะพาน
“มหารัชรังษีตรีธาชาญพรวิมลประชารังสรรค์”
ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์
วัดปากน้ำภาษีเจริญ
คณะมงคลยาตรา และพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสร้าง
เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ขนาดกำลังไฟฟ้าผลิต 5 kw โดยคุณเกียรติพงษ์ น้อยใจบุญ บริษัท เอกรัฐโซลาร์ เซลล์ จำกัด และครอบครัวสร้างถวาย
เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
(Solar Cell) ขนาดกำลังไฟฟ้าผลิต 5 kw
โดยคุณเกียรติพงษ์ น้อยใจบุญ
บริษัท เอกรัฐโซลาร์ เซลล์ จำกัด และครอบครัวสร้างถวาย
กุฏิมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๒ หลัง ขณะนี้สร้างเสร็จ ๔ หลัง กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑๘ หลัง สำหรับรองรับพระมหาเถระ และผู้ปฏิบัติธรรม
กุฏิมหาเถรสมาคม จำนวน ๒๒ หลัง
ขณะนี้สร้างเสร็จ ๔ หลัง
กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ๑๘ หลัง
สำหรับรองรับพระมหาเถระ และผู้ปฏิบัติธรรม
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าชนิดเก็บเสียง ขนาด ๑๐๐ KVA. โดยมีคุณประวิทย์ - คุณอรัญญา มาลีนนท์ ผู้บริหาร ไทยทีวีสีช่อง ๓ และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าชนิดเก็บเสียงขนาด ๑๐๐ KVA. โดยมีคุณประวิทย์ – คุณอรัญญา มาลีนนท์ ผู้บริหาร ไทยทีวีสีช่อง ๓ และพุทธศาสนิกชนร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดขยายพื้นที่ด้านหน้าอุโบสถ จัดทำเป็นสวนป่า และสิริมหามายาเทวีอนุสรณ์ เพื่อปรับทัศนียภาพ ของวัดให้สวยงดงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ อยู่ระหว่างการถมดินปรับพื้นที่ และทำกำแพง
จัดขยายพื้นที่ด้านหน้าอุโบสถ จัดทำเป็นสวนป่า
และสิริมหามายาเทวีอนุสรณ์ เพื่อปรับทัศนียภาพ
ของวัดให้สวยงดงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ
อยู่ระหว่างการถมดินปรับพื้นที่ และทำกำแพง
Facebook Comments