ศาสนสัมพันธ์

0
1544
มอบความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาอุปสมบทชาวศากยะ ณ วัดวิศวสันติวิหาร  นครกาฐมาณฑุ
มอบความอุปถัมภ์โครงการบรรพชาอุปสมบทชาวศากยะ
ณ วัดวิศวสันติวิหาร นครกาฐมาณฑุ
เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทชาวศากยะ  จำนวน ๕๖ รูป ณ วัดวิศวสันติวิหาร  นครกาฐมาณฑุ
เป็นพระอุปัชฌาย์อุปสมบทชาวศากยะ จำนวน ๕๖ รูป
ณ วัดวิศวสันติวิหาร นครกาฐมาณฑุ
ร่วมกิจกรรมคณะสงฆ์ เนปาล  ณ วัดวิศวสันติวิหาร  นครกาฐมาณฑุ
ร่วมกิจกรรมคณะสงฆ์ เนปาล
ณ วัดวิศวสันติวิหาร นครกาฐมาณฑุ
ร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์นานาชาติ ในโอกาสต่างๆ
ร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์นานาชาติ ในโอกาสต่างๆ
ร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์นานาชาติ ในโอกาสต่างๆ
ร่วมกิจกรรมของคณะสงฆ์นานาชาติ ในโอกาสต่างๆ
ร่วมงานอุปสมบทของคณะสงฆ์นานาชาติ ฝ่ายเถรวาท
ร่วมงานอุปสมบทของคณะสงฆ์นานาชาติ ฝ่ายเถรวาท
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับคณะสงฆ์นานาชาติ  ผู้บริหารโครงการพัฒนาลุมพินี  เจ้าหน้าที่  และชุมชน
ร่วมกิจกรรมวันสำคัญกับคณะสงฆ์นานาชาติ
ผู้บริหารโครงการพัฒนาลุมพินี เจ้าหน้าที่ และชุมชน
มอบพระพุทธรูปให้แก่ชุมชนชาวพุทธ  เพื่อประดิษฐานในวิหารหรือศาลาประจำวัดและชุมชน
มอบพระพุทธรูปให้แก่ชุมชนชาวพุทธ
เพื่อประดิษฐานในวิหารหรือศาลาประจำวัดและชุมชน
Facebook Comments