ส่งเสริมการศึกษา

0
1467

วัดไทยลุมพินี  ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษา ให้พระธรรมทูต  พระบัณฑิตอาสา  อาสาสมัคร  ที่มาปฏิบัติศาสนกิจ ให้มีความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติศาสนกิจให้สำเร็จ  เช่น จัดสอนภาษาอังกฤษ ภาษาถิ่น  ตลอดถึงส่งไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆ ในอินเดีย โดยได้มอบทุนการศึกษาให้ตามระดับชั้นที่เรียน  นอกจากนั้นยังได้ส่งเสริมให้โอกาสทางการศึกษาโดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชีชาวเนปาล  และบุตรธิดาของคนงานวัดด้วย

จัดการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาถิ่น แก่พระบัณฑิตอาสา  อาสาสมัคร
จัดการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษ และภาษาถิ่น
แก่พระบัณฑิตอาสา อาสาสมัคร
มอบทุนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเดลี “โครงการแสงธรรมนำชีวิต”
มอบทุนส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเดลี
“โครงการแสงธรรมนำชีวิต”
ให้การต้อนรับและส่งเสริมกิจกรรม ของนักศึกษามหาวิทยาลัยปูเณ่
ให้การต้อนรับและส่งเสริมกิจกรรม
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยปูเณ่
ให้กำลังใจแก่พระนักศึกษามหาวิทยาลัยพาราณสี  และมอบทุนส่งเสริมกิจกรรมการไหว้พระแสวงบุญ
ให้กำลังใจแก่พระนักศึกษามหาวิทยาลัยพาราณสี
และมอบทุนส่งเสริมกิจกรรมการไหว้พระแสวงบุญ
มอบทุนการศึกษาและให้ศาสนูปถัมภ์ แก่โรงเรียนในความอุปถัมภ์
มอบทุนการศึกษาและให้ศาสนูปถัมภ์
แก่โรงเรียนในความอุปถัมภ์
มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชาวเนปาล ในโครงการ "ต้นกล้าในนาบุญ"
มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ชาวเนปาล
ในโครงการ “ต้นกล้าในนาบุญ”
Facebook Comments