ภาพงานวิเทศสัมพันธ์

0
1183

งานวิเทศสัมพันธ์  เป็นงานส่วนหน้าของพระธรรมทูตไทย ที่จะนำพาบุคคล ไม่ว่าเป็นเชื้อชาติ ศาสนา อาชีพ ฐานะการงานใดๆ  ที่ให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา เดินทางมาเยี่ยม มาศึกษาดูงาน มาเพื่อสร้างสัมพันธไมตรีกับเรา หรือเชิญเราเพื่อไปร่วมกิจกรรมของเขา   ได้ใช้โอกาสชี้ให้ได้รู้ เห็น เข้าใจในศาสนกิจของพระธรรมทูตไทย  รู้จักวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย รู้จักประเทศไทย ตลอดถึงเข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้า  ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  อันจะทำให้เกิดสันติภาพ ความสงบสุข  และความ

 

_MG_0451
ต้อนรับปฏิสันถารคณะทูตานุทูต เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ แขกผู้มีเกียรติ ผู้มาเยี่ยมและศึกษาดูงานวัด
DSCF0011
ต้อนรับปฏิสันถารพระอาคันตุกะจากวัดนานาชาติ ผู้มาเยี่ยมและศึกษาดูงานวัด

 

 

 

DSC03508
ร่วมประชุมสัมมนากับคณะสงฆ์นานาชาติ ผู้บริหารโครงการพัฒนาลุมพินี (LDT.) เพื่อร่วมกันพัฒนาลุมพินีวันพุทธอุทยาน

DSC05629เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของคณะสงฆ์นานาชาติ เจ้าหน้าที่ LDT. และของชุมชน

 

IMG_0184
จัดประชุมสัมมนาแก่หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาศึกษาดูงาน ณ แดนพุทธภูมิ
DSCF0224
ต้อนรับปฏิสันถารชาวต่างชาติ นำเข้าชมศาสนสถาน กิจกรรมของวัด และนำเข้าสู่การปฏิบัติธรรม
Facebook Comments