ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ขนาด ๗.๙    ริกเตอร์ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก บ้านเรือนพังเสียหาย มรดกโลกในเขตเมืองกาฐมาณฑุ ปาตัน ภักตะปูร์ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก อีกทั้งยังเกิดเหตุแผ่นดินไหวซ้ำขึ้นอีกเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ขนาด ๗.๓ ริกเตอร์ ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และบ้านเรือนพังเสียหายเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก
                 คณะสงฆ์ไทย โดย ท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช จึงมีพระบัญชาให้         พระพรหมสิทธิ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ให้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย และได้มอบหมายให้             พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมคณะพระธรรมทูต ดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก โดยให้วัดไทยลุมพินีเป็นศูนย์กลางประสานงานการช่วยเหลือในพื้นที่ และเป็นส่วนหนึ่งในการรับบริจาคปัจจัยผ่านทางบัญชีของวัด ชื่อบัญชี ก่อสร้างและบำรุงและรักษาวัดไทยลุมพินี, เนปาล ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลาดพลู เลขที่บัญชี ๑๑-๕-๐๘๖๘๕๘-๔ ซึ่งขณะนี้มีผู้บริจาคเข้ามาแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๕ เมษายน – ๐๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำนวน ๒,๕๗๖ ท่าน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๙,๙๓๘,๔๔๐.๙๒ บาท
                ปัจจัยจำนวนดังกล่าวได้ทยอยโอนเข้ามาที่บัญชีของวัดที่ประเทศเนปาลแล้ว จำนวน ๖ ล้านบาท และได้นำไปจัดซื้อสิ่งของมอบถึงมือผู้ประสบภัยทั้งใกล้ ทั้งไกลแล้ว จำนวน ๕๘ หมู่บ้าน  จัดมอบข้าวสารแล้วจำนวน ๓,๔๒๑ กระสอบ (๑๐๒,๖๓๐ กิโลกรัม) ถั่วดาน ๑,๑๘๒ กระสอบ/ถุง จูละ (ข้าวเม่า) ๑,๑๔๗ กระสอบ/ถุง เต็นท์ผ้าใบ/เต็นท์นอน/ผ้าปูพาสติก ๒,๗๘๔ หลัง ผ้าห่ม ๑,๑๘๙ ผืน ( ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘) และของใช้ที่จำเป็นอื่นๆ อีกจำนวนมากที่ผู้ศรัทธาบริจาคได้ทยอยจัดส่งเข้ามาที่ศูนย์พึ่งพิ่งฯ ที่วัดวิศวะสันติวิหาร เมืองปาตัน และวัดศรีศากยะสิงหะวิหาร เมืองปาตัน ในการมอบสิ่งของนั้น ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์เนปาล ในการติดต่อประสานงานขออนุญาตทางการเนปาล จัดหาอาสาสมัครช่วยงานการจัดซื้อสิ่งของ จัดหารถขนส่ง ประสานหัวหน้าหมู่บ้านเพื่อให้การมอบสิ่งของถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆ และอย่างทั่วถึง
              ขออนุโมทนาขอบคุณอย่างสุดซึ้งกับทุกๆ ดวงใจของคณะญาติโยมทั้งหลายที่มอบให้กับชาวเนปาลผู้ประสบภัย ด้วยการช่วยกันบริจาคปัจจัยและสิ่งของดังกล่าว
Facebook Comments