111105

          คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี นำโดยพระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ พร้อมพระสงฆ์เนปาลและพระธรรมฑูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล และคณะ เดินทางถึงที่หมู่บ้าน Salle bhumle. สาเร่บูมเร่เมืองKavreplanchok. กาฟเรเพลนโชคห่างจากกรุงกาฏมาณฑุ 50 กม. แต่เป็นทางขึ้นเขาถนนลำบาล ชาวบ้านเป็นชนเผ่าลามังชาวพุทธมหายานมีวัดอยู่ 1 แห่ง ชื่อSingon. Sang. Urgen. Poma. Choyi. Ling. gumba. บ้านพังเสียหาย 560 หลังคา ได้มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ ดังนี้
          1. ข้าว 20 กระสอบ
          2. ผ้ายาง 250 ผืน
          3. ผ้าเต้นท์ใหญ่ 250 ใบ
          4. ดาล 250 ถุง
          5. เสื้อ 250 ตัว และขนมแจกเด็กๆ

1101 1103 1107

Facebook Comments