S__3252383

 15 วันผ่านไป  แผ่นไหวที่เนปาล สำหรับการเดินทางของพระเดชพระคุณ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย-เนปาล และพระธรรมทูตไทย พระสงฆ์เนปาลในวันนี้ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สวดมนต์ให้กำลังใจ และแจกของแก่ผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหว เดินทางจากเมืองโกรข่าสู่หมู่บ้านโบรลัง (borlang) ระยะทางไม่ไกลเดินทางไป-กลับ 70 กิโลเมตร แต่ใช้เวลาเดินทางถึง 6 ชั่วโมง ถนนหนทางเป็นลูกรังสีแดงยากลำบากตลอดเส้นทาง เดินทางลัดเลาะผ่านภูเขาน้อยใหญ่ ป่าไม้นานาพันธ์ โดยเฉพาะต้นสาละออกดอกบานสะพรั่ง ปืนปายขึ้นลงภูเขากว่า 10 ลูก เส้นทางสุขุมหลุมลึก คนขับรถเยียบ 60 ตลอดทางไม่ยอมแบก ลงหลุมทีไรก้นจะหัก โยกซ้าย ย้ายขวา ระบมไปทั้งตัว ฝุ่นกระจายเต็มท้องถนนหนทาง แต่ก็ยังมีเสียงหัวเราะ และร้อยยิ้มไม่มีท้อ พระสงฆ์ อาสาสมัครคลุกฝุ่นกระจายทั้งกายและจีวร เสื้อผ้า  S__3252389

             หลวงพ่อเจ้าคุณบอกกับพวกเราว่า…เราลำบากแค่กายนะ แต่ชาวบ้านที่เราไปช่วยเหลือเขาลำบากทั้งกายและใจ เพราะบ้านแหก สาแหรกขาด แผ่นดินไหวเรายังทำไหว ถ้าเราไม่ไหวจะมองแผ่นดินได้อย่างไร เมื่อเดินทางไปถึงหมู่บ้านทำให้พวกเราหายเหนื่อยเป็นปริทิ้ง เพราะชาวบ้านมารอต้อนรับด้วยความดีใจ กว่า 100 ชีวิต เพราะยังไม่มีหน่วยงานราชการต่างๆ เข้ามาช่วยเหลืออย่างทั่วถึง เราเดินทางจากเมืองโกรข่าตั้งแต่ 8 โมงเช้า มาถึง 11 โมงกว่าๆ หลวงพ่อเจ้าคุณพาพวกเราเดินเข้าไปในหมู่บ้านโบรลัง (borlang) ก่อนที่จะฉันเพล เดินลัดเลาะผ่านทุ่งนา ประธานหมู่บ้านให้ข้อมูลกับพวกเราว่า ในหมู่บ้านมี 200 กว่าหลังคาเรือน บ้านพังเสียหายทั้งหลัง 27 ครัวเรือน บ้านแตกราวกว่า 100 หลัง ส่วนใหญ่บ้านสร้างจากก้อนหินผสมดินเหนี่ยวไม่แข็งแรง ในหมู่บ้านมีผู้เสียชีวิต 3 คน ส่วนมากออกไปทำไร ทำสวนเลยปลอดภัย ในหมู่บ้านมีอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก เช่นปลูกมันฝรั่ง และข้าวโพด เป็นต้น ในวันนี้เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านอย่างยั่งยืน หลวงพ่อจึงมีดำริให้จัดซื้อสังกะสีเพื่อมอบให้ชาวบ้านได้สร้างบ้านอย่างถาวร มอบสังกะสีแก่ชาวบ้าน 27 ครอบครัวๆ ละ 10 แผ่น ๆ 12,000 รูปีเนปาล ผ้าห่ม 100 ผืน มาม่า ขนม 100 ชุด แปลงสีฟัน ยาสีฟัน 100 ชุด ผ้ายาง 100 ผืน

S__3252391

หลวงพ่อเจ้าคุณยังเมตตาให้พระสงฆ์ไทย-เนปาล สวดมนต์ พิจารณบังสุกุล และกรวดน้ำให้แก่ญาติผู้เสียชีวิต 3 ครอบครัว มีเด็กน้อยอายุ 9  ขวบ พ่อเสียชีวิต มีแต่แม่และพี่ชาย หลวงพ่อได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา 10,000 รูปีเนปาล เพื่อเป็นกำลังใจและเพิ่มความหวังให้ชีวิตของเด็กน้อยในอนาคตสืบต่อไป

S__4112758

Facebook Comments