พระเดชพระคุณพระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล พร้อมคณะพระธรรมทูตไทยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและคณะสงฆ์เนปาลประกอบด้วย
พระครูพิศาลธรรมโสภณ พระครูปทุมธีรากร พระภิกษุนิโครธ พร้อมจิตอาสาชาวเนปาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่หมู่บ้านทิสตุงปาลุง(Tistungparung) เมืองปาโล(Panug) ห่างจากกาฐมาณฑุ ๖๘ กิโล เป็นเมืองที่ได้รับความเสียอีกเมือง มี ๒๐๐ ครัวเรือน บ้านพังได้รับความเสียหายทั้งหลัง ๒๗ หลัง บ้านร้าว ๑๐๐ หลัง ไม่มีผู้เสียชีวิต จากการบอกเล่าจาก Mr. Chitrabhadur ประธานหมู่บ้าน ได้มอบ ผ้าห่ม๔๐ ผืน เต้นท์ ๔๐ หลัง แปลงสีฟัน ยาสีฟัน ๔๐ ชุด มาม่า ขนม ๔๐ ชุด พร้อมนำคณะแพทย์อาสา-แพทยสภา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาชาวบ้านที่ประสบภัยจำนวน ๑๐๐ คน
11203175_748380418616964_1739262625500012227_n 11110975_748380378616968_1073468169796799205_n พระเทพโพธิวิเทศ
      ขออนุโมทนาบุญกุศลอันดีงามกับสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกุศล มหาทานบารมีในครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านเทอญ ขออนุโมทนา
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘
Facebook Comments