ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่เมือง ภักตะปุร์ (Bhaktapur)

0
1315
คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี นำโดยพระมหาสุพจน์  กิตฺติวณฺโณ
พร้อมคณะพระธรรมทูตไทยและคณะสงฆ์เนปาลประกอบด้วย
             ๑. พระครูพิศาลธรรมโสภณ
๒. พระครูปทุมธีรากร
             ๓. พระภิกษุนิโครธ
     พร้อมจิตอาสาชาวเนปาลและนักเรียนโรงเรียน Everest English school มาช่วยในการแพ็คของแจกผู้ประสบภัยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยที่เมือง ภักตะปุร์ (Bhaktapur) หรือเมืองแห่งผู้มีจิตศรัทธา(City of Devotees)ซึ่งยังคงเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ในยุคกลางมีร่องรอยความรุ่งเรืองทางด้านวัฒนธรรมและศิลปะเสน่ห์ของเมืองคือวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ดำรงอยู่ ซึ่งองค์การยูเนสโก ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกในปี ๑๙๗๙ ห่างจากกาฐมาณฑุ ๑๕ กิโล เป็นเมืองโบราณที่ได้ความเสียหายหนักอีกแห่งหนึ่ง Bhaktapur มี ๕,๐๐๐ ครัวเรือน บ้านพังได้รับความเสียหายทั้งหลังมี ๑๕๐ หลัง บ้านร้าว ๓๐ หลัง  ทางรัฐบาลไม่อนุญาตให้เข้าอาศัย มีผู้เสียชีวิต ๓๕๐ คน จากการบอกเล่าจาก Mr.garukunda chaimesingh bhaktapur ประธานหมู่บ้าน
     ได้มอบข้าวสาร ๑๕๐ กระสอบ(๔,๕๐๐กิโลกรัม) 
             ๑) จูละ ๑๕๐ ถุง(ข้าวเม่า)
             ๒) เกลือ ๑๕๐ ถุง
             ๓) น้ำมันพืช ๑๕๐ ถุง
             ๔) ผ้าห่ม ๑๕๐ ผืน
  พร้อมนำคณะแพทย์อาสา-แพทยสภา หน่วยแพทย์เคลื่อนที่  ตรวจรักษาชาวบ้านที่ประสบภัยจำนวน ๕๐ คน
supot
       คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ขออนุโมทนาขอบคุณอย่างสุดซึ้งทุกดวงใจที่มอบให้ชาวเนปาล ขออนุโมทนาบุญกุศลอันดีงามกับสาธุชนทุกท่านที่ได้ร่วมบุญกุศล มหาทานบารมีในครั้งนี้ด้วยกันทุกท่านเทอญ   11193332_748744151913924_688520239131107032_n
ขออนุโมทนา
๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
Facebook Comments