พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชท่านผ้าพระกฐินให้
นายสมพงษ์  รัตนสุมาวงศ์
อัญเชิญมาทอดถวายแด่พระสงฆ์ ผู้จำพรรษาถ้วนไตรมาส
ณ วัดไทยลุมพินี สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ในวันพุธ ที่ ๕ พฤศจิกายร ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.

8895569487951

55853136617710 62354322621111 7627774492222 3996284284526

5142642111274 4355524957116 9183189946184 4341137981427 2445268985196

1173998397289 3634896782773 6177522293212 6293732632515
4262641416284

27496228219210 99479341324111

Facebook Comments