สนับสนุนสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ฌาปนสถานเมืองจานักปูร์ระยะที่ 2

0
1462

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับพระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี และน.ส.จิรกานต์ พรโสภิต เลขานุการเอกได้เยือนเมืองจานักปูร์ เพื่อมอบเงินจำนวน 1,500,000 รูปีเนปาล เพื่อสนับสนุนสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ฌาปนสถานเมืองจานักปูร์ระยะที่ 2 โดยเป็นการสนับสนุนการปรับปรุงในส่วนหลังคาของฌาปนสถานปัจจุบันและการสร้าง ฌาปนสถานสำหรับเด็ก โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือจากสามฝ่าย ประกอบด้วยภาครัฐ วัดไทยลุมพินี และภาคเอกชนไทย โดยคาดว่าโครงการทั้งหมดจะแล้วเสร็จภายในปี 2557 ในโอกาสนี้คณะฯ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ก่อสร้างเพื่อสำรวจดูความคืบหน้าของการ ดำเนินการโครงการ

 

Facebook Comments