ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๒ พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ
ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสกอุบาสิกา พร้อมกันที่พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี
๑๐.๓๐ น. พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ประธานในพิธีจุดเทียนชัย ตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเปิดกรวยสักการะ อุบาสกอุบาสิการ่วมจุดเทียนชัยมงคล สามเณร แม่ชีเนปาลร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ตัวแทนคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีถวายปัจจัย สามเณร แม่ชีเนปาลกล่าวอนุโมทนาคถาให้พร
๑๑.๓๐ น. อุบาสกอุบาสิกาตักบาตรพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี เสร็จแล้วพร้อมที่หอฉัน ฉันเพล คณะสงฆ์กล่าวอนโุมทนาคถา เสร็จพิธี ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน
1734654416636 2135493677765 5796465313641 2646838781274 9855479894565 9975421631846 1225286119392 8364222995789 82898994433111 32169373453610 32228993263810 13946522945710 32222465528811 8531494798423 7651166566399 9235966789614 4946824999499 8649766493887 6925332391125 6865933358115 7695614539482 9755476521211 1243877576815 5725688782454 5223351587248 9145636966467 8635964734771 7625599931763 12338592184910 6163833544485 9899645369155
Facebook Comments