เทศกาลและงานประเพณี

เทศกาล ของชาวเนปาลส่วนมากจะมีความเกี่ยวพันกับศาสนา (ส่วนใหญ่เป็นศาสนาฮินดู) ซึ่งจะจัดขึ้นตามปฏิทินทางจันทรคติ  มีตลอดทั้งปี ทั้งที่เกี่ยวกับตัวบุคคล  สถานที่  เครื่องมือเครื่องใช้ เป็นต้น

เดือนมกราคม – กุมภาพันธ์   (เดือนมาเก  Madha)
๑. มาเกสังกรานติ (Magha Sankranti)
เป็นวันสงกรานต์ของเนปาล  ประชาชนจะออกมาจากบ้าน ร่วมในพิธีอาบน้ำเพื่อล้างความอัปมงคล และต้อนรับฤดูแห่งความอบอุ่นที่จะมาเยือนในไม่ช้า
๒. พิธีมหาสนาน (Maha Snan)
เป็นพิธีสรงน้ำพระศิวะ  จัดขึ้นที่วัดปศุปตินาถ อุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ น้ำนม  โยเกิร์ต น้ำผึ้ง เนยบริสุทธิ์  และเครื่องฉลองพระองค์

เดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม (เดือนฟาลกุน Falgun)
๑. งานโลซาร์ (Losar)
เป็นงานขึ้นปีใหม่ของชาวทิเบตในเนปาล  ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองด้วยการเต้นรำทำเพลง ระบำลามะ  พร้อมด้วยการเดินแห่รอบบริเวณมหาสถูปโพธินาถ และมหาสถูปสวยมภูนาถ  ในงานจะมีการลงสีและประดับประดาสถูปทั้งสองอย่างงดงาม
๒. ศิวะราตรี
เป็นงานฉลองวันประสูติของพระศิวะ ซึ่งเป็นเทพแห่งการสรรสร้างและทำลายล้าง  โดยผู้แสวงบุญนับหมื่นจะพากันเดินทางมาวัดปศุปตินาถเพื่อเข้าร่วมงานฉลองดัง กล่าว
๓. งานโฮลี (Holy)
เป็นงานรื่นเริง ที่เด็กๆ วัยรุ่นจะนำแป้งสี และน้ำมาสาดใส่กัน  จะใช้บริเวณถนนในหมู่บ้านเป็นที่ละเล่น  อาจทำให้เกิดความติดขัดการจราจรอย่างมากตลอดเทศกาล

เดือนมีนาคม – เมษายน (เดือนไชตระ  Chaitra)
๑. โกราจัตรา (Ghora Jatra)
เป็นเทศกาลแสดงการขี่ม้าและกายกรรมในนครกาฐมาณฑุ  มีการแข่งม้า  การละเล่นดนตรีพื้นเมือง การแห่เทพเจ้า  เวลาเย็นถึงเที่ยงคืน  เพื่อขอความคุ้มครองจากเทพเจ้าและภูตผี
๒. เมรา (Mera)
เป็นงานเฉลิมฉลองประจำปีของชาวหมู่บ้านลุมพินี  มีการบูชาพระนางสิริมหามายา ณ มายาเทวีวิหาร  มีการละเล่น มีการเปิดร้านขายของ  จะมีผู้คนมาร่วมงานมากมาย

เดือนเมษายน – พฤษภาคม (เดือนเบยชาค Baisakh)
๑. นววรรษา (Navavarsha)
เป็น เทศกาลปีใหม่ตามปฏิทินเนปาล  มีการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ นาน ๑ สัปดาห์ ที่เมืองปักตะปูร์  ในงานจะมีการอัญเชิญเทพเบยรัพที่ดุร้าย และพระชายาดระกาลีขึ้นราชรถ แล้วแห่ไปรอบเมือง  พร้อมกันนี้จะมีการจัดงานบิสเกตจัตรา  ซึ่งเป็นงานที่ชาวปักตะปูร์จะมาร่วมกันละเล่นชักเย่อดึงเสาสนุกสนาน  เป็นธรรมเนียมว่าจะทำให้มีความโชคดีมีสุขตลอดทั้งปี
๒. บาลกุมารีจัตรา (Bal Kumari Jatra)
เป็นงานเฉลิมฉลองของหมู่บ้านถิมี  ภายในงานจะมีการจัดขบวนแห่คบเพลิง  ซึ่งผู้เข้าร่วมพิธีแห่จะทาผงสีแดงทั่วร่างกาย  ร้องรำทำเพลง สนุกสนาน

เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน (เดือนเจสถะ Jesth)
๑. สิทินาค (Sithinakha)
เป็นวันประสูติของพระกุมารของพระศิวะ  ซึ่งจะมีการเฉลิมฉลองกันที่บริเวณไจเซเดวาล  ทางตอนใต้ของจตุรัสกาฐมาณฑุ

เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม (เดือนซราวัน Srawan)
๑. มัจเฉนทรนาถราชจัตรา  (Machchendranath Rath Jatra)
งานช่วงเทศกาลหน้าร้อนที่ใหญ่ที่สุด  จัดขึ้นที่เมืองปาตัน  ในงานมีรถขบวนแห่เทพเจ้าพุงเตียว หรือ มัจเฉนทรนาถแดง จากผลุฉอกวีไปยังลากานเขต  ในช่วงปิดเทศกาลจะมีการแสดงเสื้อศักดิ์สิทธิ์โบเตอ  เป็นเสื้อกั๊กลงลายประดับดิ้นงดงามให้ผู้ร่วมงานได้ชม
๒. กฤษณะจยันตี  (Krishna  Jayanti)
เป็นการฉลองวันประสูติของพระกฤษณะ (เทพเจ้าของฮินดู)  ซึ่งพิธีจะจัดขึนที่วัดกฤษณะในเมืองปาตัน และวัดฉางคุนารายัน
๓. รักซะบันดัน (Rakcha Bandhan)
เป็น วันพระจันทร์เต็มดวงที่ชายวรรณะพราหมณ์ทุกคนต้องเปลี่ยนสายยัชโญปวีต ซึ่งเป็นสายพาดไหล่  จัดงานที่วัดกุมเบชวาร์  เมืองปาตัน
๔. ยาร์ตุง (Yartung)
เป็นเทศกาลของชาวภูเขา  มีการจัดแข่งขี่ม้าประจำปี จัดที่มุกตินาถ  เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บนที่สูงของหุบเขากาลิกันดาคี แห่งเทือกเขาอันนะปูรณะ

เดือนสิงหาคม – กันยายน (เดือนบาดระ Bhadra)
๑. ไกจัตรา (Gai Jatra)

Facebook Comments