ดูอย่างที่เขาเป็น เห็นตามที่เราดู รู้ตามความเป็นจริง

            ถนนหนทางที่รถแสวงบุญของพวกเรา  กำลังวิ่งอย่างเอาจริงเอาจัง  ประคับประคองมิให้กระทบกระเทือนสมาชิกบนรถ  ให้ต้องหัวสั่นหัวคลอน  จะได้ฟังวิทยากรบรรยายให้ถึงอกถึงใจ  มาอินเดียเสียเงินเป็นหมื่นๆ ควรตื่นอยู่ตลอดเวลา  นั่งบนรถหลับตาเมื่อไหร่ขาดทุนเมื่อนั้น  การตั้งตาดู  ตั้งหูฟัง  ตั้งใจจดจ่อ  จะก่อกำไร  ประสงค์สิ่งใดทั้งใกล้และไกล  สมหวังดังประสงค์

ชี้ชวนชม  ประพรมด้วยน้ำพระธรรม  พระท่านบรรยายขยายความ  โยมตั้งใจฟังอย่างไม่ลดละ  เคยถามว่า  วันนี้ทำไมตั้งใจฟังกว่าวันก่อน  ผู้ฟังบอกว่าสงสารพระท่าน  นั่งบรรยาย  ยืนบรรยาย  คุณหญิงคุณชายทั้งหลายหลับเกือบทั้งคัน  หลายท่านสะดุ้ง  พร้อมทั้งส่งเสียงพลุ่งมาข้างหน้าว่า  หลับตาก็ยังตั้งใจฟังอยู่  ยังไม่ได้หลับ  แต่จับใจความไม่ตลอด  เพราะบางครั้งยังสลึมสลือ  นี้เป็นบรรยากาศของการแสวงบุญที่ชาวพุทธเราติดอกติดใจ  ฟังธรรมะ  สวดมนต์  จนพ้นจากขอบนรกได้ ไม่ธรรมดา  จะฟังธรรมและสวดมนต์จนกว่าจะเห็นสวรรค์หย่อนบันไดลงมารับ

ดูสองข้างทางด้วยความตั้งใจ  บางท่านเห็นแขกบ้านเล็กๆ นั่งขายของร้านจิ๋วๆ เขาคงมีความทุกข์ระทมขมขื่นนแน่ๆ เลย เห็นไหม  เราเห็นทุกข์ของคนอื่น  เราเองกลับไปแบกทุกข์เสียเอง  จะให้เขาเข้าใจลึกรู้สึกเห็นจริง  จะต้องพัฒนาการเห็นของเราให้ชัดแจ๋วยิ่งขึ้น คือ  ดูอย่างที่เขาเป็น  เห็นตามที่เราดู  และรู้ตามความเป็นจริง  เพราะสิ่งทั้งหลายเป็นทั้งภาพลวงตา  เป็นทั้งภาพตำตา  และเป็นทั้งภาพในตำรา  จะยกการดูและการเห็นมาให้เป็นแนวคิดพินิจพิจารณาตามนี้

๑. ดูให้เป็น ดูอินเดียตามที่เขาเป็น อย่าดูตามที่เราอยากให้เขาเป็น ดูสังเวชนียสถานให้เห็นสังเวชนียธรรม  ดูอิฐ หิน ปูน ทรายให้เห็นวัดเห็นวา เห็นสถูปเจดีย์ให้เห็นพระเห็นเจ้า  ดูแม่น้ำต้นไม้ให้เห็นสายใยความเชื่อสองข้างทาง ให้เห็น ๔๕ เล่มพระไตรปิฎก   ดูแขกบ้านแขกเมืองให้เห็นปฏิสังขาโย ดูความใหญ่โตให้เห็นเบญจศีล ดูแพะสัตว์วัวควายนกกาให้เห็นตำราชาดก ดูสะอาดสกปรกให้เห็นนรกสวรรค์   ดู ท้องถิ่นรากหญ้าให้เห็นท้องนาเป็นทอง ดูตั้งวงเล่นไพ่ให้เห็นไฟในอบายมุข ดูบ้านดูเรือนเตือนตาเตือนใจ ดูแขกชายให้หญิงสบายภายหน้า ดูสุขาสุขีนั่งอึฉี่ริมถนน  ดูอะไรดูให้เป็น จะมองเห็นกำไรทุกๆ เรื่อง

 

๒. ฟังให้เป็น  ฟังเสียงบนรถให้เป็นเสียงพระ (พระสูตร วินัย อภิธรรม) ฟังเสียงแตรบนถนนดนตรีมหาชน มโหรี  ฟังเสียง  ฟังเสียงมอนิ่งคอล นอนไม่พอก็ต้องตื่น สวดมนต์ได้ยินเสียงพระพุทธเจ้า ฟังเสียขอทานให้เบิกบานบารมี

๓. คิดให้เป็น  เทคโนโลยีก้าวหน้าถ้าคนไม่พัฒนาจะยิ่งทดถอย อย่าตื่นความเจริญของคนอื่น

อย่า มัวชื่นชมความมั่งมีของคนอื่น สู้ความมีมั่งไม่มีมั่งของเราไม่ได้ ระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของความเจริญเราจะกลายเป็นคนล้าหลัง พัฒนาตามความอยาก ความทุกข์ยากจะตามมา

๔. เป็นให้เป็น  เป็นให้เป็นคือเป็นตามทิศ ๖ ตามทาง ๘ ไหว้พระครบ ๔ แห่งจะได้ตำแหน่งพุทธบุตร อุบาสก อุบาสิกา โดยแท้

๕. ให้เป็นให้เป็น  ให้ ขอทานคือให้เจ้ากรรมนายเวร ให้เวลาที่ทัวร์กะเกณฑ์นัดหมาย คือให้ความพร้อมให้บุญให้กุศลคือทุกคนให้ที่วัด ให้สิ่งใดๆ ให้เด็กช่วยขนคนขับนับทัวร์ลีดเดอร์ด้วย

หัวหน้าคณะส่งสัญญาณมาแล้วว่า  ข้างหน้ามีร้านน้ำชาหรือกะรัมจายอร่อย  ขอกระชับในวรรคตอนขณะนี้ว่า  ตาดู หูฟัง จิตใจจดจ่อ ไม่เข้าใจถาม กลับไปทบทวน

Facebook Comments