พิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร.

0
1913

พิธีอัญเชิญพระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร.

องค์พระประธานอุโบสถวัดไทยลุมพินี  ประเทศเนปาล

โดยบริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

1564224721761 2157417651493 4612518943758 6748876897427 6969281219863 7569884319781 7762862957736 7924543157465 8242139878931 8753259599688 9513351632522 9555367674159 9868426818611 81522299878711

Facebook Comments