พิธีเปิดโรงเรียน Karuna Girls College ประเทศเนปาล

0
1073

งานศาสนสงเคราะห์  วันที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น.เวลาเช้า(ตามเวลาประเทศเนปาล) พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโรงเรียน Karuna Girls College ซึ่งวัดไทยลุมพินี ได้ให้การอุปถัมภ์  เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น สอนการเย็บเครื่องจักร สอนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยให้คนในพื้นที่พัฒนาฝีมือและนำรายได้เข้าสู่ชุมชน

1996866413533 6958299132386 8975936178689 9179758616936 48883654922110 99825537246611 3652832425935

Facebook Comments