ขอแสดงความยินดีในธรรม ราวัลเสาเสมาธรรมจักร  ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก
พระครูนิโครธบุญญากร, พระมหาสาญัณ มหาคัมภีโร, พระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ
คุณชื่นจิตต์ กุลมงคล,คุณวาสินี ธรรมปัญญา
วันที่ ๑๘  พฤษภาคม ๒๕๕๖  ณ วัดนาคปรก ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

7728562321394 7273956465727 6379127319395 7124889339127 4415794339473 4935497567566 6157835373541 7748963369339 8517956838728 9484479116956 6617822196315

Facebook Comments