โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ๑๙
ศึกษาและปฎิบัติจากแหล่งเรียนรู้ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย – เนปาล 

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖
2471941574674 4866529557198 6113175364792 61695374916111 8264723174681 8147692884848 47895749745111 25656651926211วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

Facebook Comments