โครงการผ่าตัดตาต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณ วัดไทยลุมพินี เนปาล
๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

วัดไทยลุมพินี ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ บริษัทการบินไทย จำกัด(มหาชน) มูลนิธิไทยพึ่่งไทย และรัฐบาลเนปาล จัดโครงการผ่าตัดตาต้อกระจก ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้รับการอุปถัมภ์จากพุทธศาสนิกชนชาวไทยมอบปัจจัยสนับสนุนโครงการฯ  มีผู้เข้ารับตรวจจำนวนมาก และได้คัดเลือกเข้ารับการผ่าตัดรักษา จำนวน ๑๘๐ คน

นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานเปิดโครงการ
นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ เป็นประธานเปิดโครงการ

6148494674688 72176415556511

ชาวเนปาล ทุกวัย และทุกศาสนา จำนวนมากเข้ารับการตรวจ
ชาวเนปาล ทุกวัย และทุกศาสนา จำนวนมากเข้ารับการตรวจ
ท่านทูตตรวจเยี่ยมการรักษา
ท่านทูตตรวจเยี่ยมการรักษา

66173465441611 4493581391638 97338679997210 2419551381313

ทีมแพทย์เนปาลตรวจรักษาคนไข้
ทีมแพทย์เนปาลตรวจรักษาคนไข้

2133368656799 5921155161766 1349427695125 4178328172823 56256271528511 36622518481110

Facebook Comments