พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
***********

42355681531710

นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรงกาฐมาณฑุ ประธานในพิธี จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย
นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรงกาฐมาณฑุ ประธานในพิธี จุดเทียน-ธูป บูชาพระรัตนตรัย
นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรงกาฐมาณฑุ ประธานในพิธี เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรงกาฐมาณฑุ ประธานในพิธี เปิดกรวยหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

9666956797972 9549688281635 48415924997410 3686118784657 3556125373935 9159281528828 7147695421939 25361879298910 1371439664826 2863381671767 8746817442865 31622257871210 3811583968938 5535147922416 66571648276211 84351374752111 93318934896711 68367925228710 1489791268377

เตรียมผ้าห่มเพื่อแจกให้แก่คนท้องถิ่นชาวเนปาล นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรงกาฐมาณฑุ ทักทายชาวบ้านเนปาล
เตรียมผ้าห่มเพื่อแจกให้แก่คนท้องถิ่นชาวเนปาล นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรงกาฐมาณฑุ ทักทายชาวบ้านเนปาล

49285618675811 56898596616511 8784651548721

เจ้าหน้าทีสถานทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมแจกผ้าห่มให้แก่คนงานวัดและชาวเนปาล ชาวเนปาล มีความอบอุ่นใจ หลังจากได้รับแจกผ้าห่ม
เจ้าหน้าทีสถานทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมแจกผ้าห่มให้แก่คนงานวัดและชาวเนปาล ชาวเนปาล มีความอบอุ่นใจ หลังจากได้รับแจกผ้าห่ม

3821326839969

นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรงกาฐมาณฑุ แจกผ้าห่มให้ชาวเนปาล
นางขันธ์ทอง อูนากูล เอกอัครราชทูต ณ กรงกาฐมาณฑุ แจกผ้าห่มให้ชาวเนปาล

2546992442515 19729139959610 8298546634913 2827855913468 4889545614926

Facebook Comments