พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ คุณพ่อ สส.สมพล เกยุราพันธุ์ และสมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน
โดย พล.เอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์  อัญเชิญมาทอดถวาย
ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
**************

พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำคณะศรัทธาผู้แสวงบุญ โดยมี คุณพ่อ สส.สมพล เกยุราพันธุ์ และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร่วมเดินทางตั้งริ้วขวบวนแห่ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล นำคณะศรัทธาผู้แสวงบุญ โดยมี คุณพ่อ สส.สมพล เกยุราพันธุ์ และคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร่วมเดินทางตั้งริ้วขวบวนแห่ ผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๕
คณะผู้แสวงบุญชาวไทยร่วมตั้งริ้วขวนแห่ องค์พระกฐินพระราชทาน
คณะผู้แสวงบุญชาวไทยร่วมตั้งริ้วขวนแห่ องค์พระกฐินพระราชทาน
พระสงฆ์นานาชาติ ร่วมเดินทางตั้งขวนแห่ พระกฐินพระราชทาน
พระสงฆ์นานาชาติ ร่วมเดินทางตั้งขวนแห่ พระกฐินพระราชทาน
เยาวชนชาวเนปาล แต่งตัวด้วยชุดผ้าพื้นเมือง ร่วมขวนแห่องค์พระกฐิน
เยาวชนชาวเนปาล แต่งตัวด้วยชุดผ้าพื้นเมือง ร่วมขวนแห่องค์พระกฐิน
คณะพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมฟ้อนรำกับนางรำชาวเนปาล
คณะพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมฟ้อนรำกับนางรำชาวเนปาล
ป้ายนำขวนแห่องค์พระกฐิน
ป้ายนำขวนแห่องค์พระกฐิน

4974717412662

คุณมดดำ นั่งสง่าบนหลังช้างนำขวนแห่องค์พระกฐิน
คุณมดดำ นั่งสง่าบนหลังช้างนำขวนแห่องค์พระกฐิน
เคลื่อนขบวนแห่องค์พระกฐินพระราชทาน เข้าสู่วัดไทยลุมพินี
เคลื่อนขบวนแห่องค์พระกฐินพระราชทาน เข้าสู่วัดไทยลุมพินี
ขบวนแห่องค์พระกฐินเคลื่อนสู่ประตูด้านหน้า วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
ขบวนแห่องค์พระกฐินเคลื่อนสู่ประตูด้านหน้า วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

4686114256566 3965321975794 2671535983984 1619636414916 51679189184910 1884415257145 28451847755111 9997967511844 2538975634128 8797514966273 7625819996761 3121635642228

Facebook Comments