คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พร้อมด้วยคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมในพิธีฉลองสมโภชน์และวางศิลาฤกษ์ฐานพระโพธิสัตว์ สิทธัตถะราชกุมาร

พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี นำมวลพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา
พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี นำมวลพระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา
คณะผู้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและสื่่อมวลชนทุกสำนัก ร่วมกันจับแผ่นศิลาฤกษ์วางบนฐานพระพุทธเจ้าน้อย องค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร ด้วยจิตศรัทธาพร้อมกัน
คณะผู้พุทธศาสนิกชนชาวไทยและสื่่อมวลชนทุกสำนัก ร่วมกันจับแผ่นศิลาฤกษ์วางบนฐานพระพุทธเจ้าน้อย องค์พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร ด้วยจิตศรัทธาพร้อมกัน
พระราชรัตนรังษี ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เทดินจากลุมพินีสถาน, โปรยดอกไม้มงคล, ติดแผ่นทอง ลงบนฐานพระพุทธเจ้าน้อย
พระราชรัตนรังษี ประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เทดินจากลุมพินีสถาน, โปรยดอกไม้มงคล, ติดแผ่นทอง ลงบนฐานพระพุทธเจ้าน้อย
ท่านเจ้าคุณ พระราชรัตนรังษี นำคณพุทธศาสนิกชาวไทย ร่วมกันวางแผ่นศิลาฤกษ์ลงบนฐานพระโพธิสัตว์ สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าน้อย)
ท่านเจ้าคุณ พระราชรัตนรังษี นำคณพุทธศาสนิกชาวไทย ร่วมกันวางแผ่นศิลาฤกษ์ลงบนฐานพระโพธิสัตว์ สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าน้อย)
ท่านแม่ช่ีศันสนีย์ และท่านเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ คุณขันธ์ทอง อูนากูล ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระพุทธเจ้าน้อย
ท่านแม่ช่ีศันสนีย์ และท่านเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงกาฐมาณฑุ คุณขันธ์ทอง อูนากูล ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระพุทธเจ้าน้อย

5726544411514 55846886193510 9629656419517

คณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยและคณะสื่อมวลชน ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
คณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยและคณะสื่อมวลชน ร่วมกันถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป
Facebook Comments