คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นำคณะสื่อมวลชนไทยและคณะพุทธศาสนิกชน สู่ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล
เพื่อชมสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า  ได้แก่ วิหารมายาเทวี สระโบกขรณี เสาหินอโศก ลานปฏิบัติธรรม ฯลฯ

พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานสงฆ์ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล กล่าวให้การต้อนรับคุณหญิงสุดารัตน์ และพุทธศาสนิกชนชาวไทย
พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล ประธานสงฆ์ ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล กล่าวให้การต้อนรับคุณหญิงสุดารัตน์ และพุทธศาสนิกชนชาวไทย
คุณหญิงสุดารัตน์ นำคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทย และคณะสื่อมวลชนทุกสำนัก เดินชมสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า
คุณหญิงสุดารัตน์ นำคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทย และคณะสื่อมวลชนทุกสำนัก เดินชมสถานที่ประสูติพระพุทธเจ้า
ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน
ท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังษี กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการบูรณปฏิสังขรณ์ลุมพินีสถาน
ท่านเจ้าคุณ พระราชรัตนรังษี นำคณะผู้แสวงบุญและสื่อมวลชนชาวไทย เดินชมภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบลุมพินีสถาน หลังจากการบูรณปฏิสังขรณ์ ระยะที่ 3
ท่านเจ้าคุณ พระราชรัตนรังษี นำคณะผู้แสวงบุญและสื่อมวลชนชาวไทย เดินชมภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบลุมพินีสถาน หลังจากการบูรณปฏิสังขรณ์ ระยะที่ 3

5297423449885

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุุ์ บรรยายถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ ตั้งแต่ระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 3 (ปัจจุบัน)
คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุุ์ บรรยายถึงการบูรณปฏิสังขรณ์ ตั้งแต่ระยะที่ 1 จนถึงระยะที่ 3 (ปัจจุบัน)
Facebook Comments