โครงการส่งเสริมพระไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก  ณ แดนพุทธภูมิ  ประเทศอินเดีย-เนปาล รุ่นที่ ๔  อุปถัมภ์โดย วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ,  สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย,  ชมรมโพธิคยา ๙๘๐

พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษีนำพิจารณาภัตตาหาร ณ วัดไทยนิโคธาราม เมืองกบิลพัสดุ์
พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษีนำพิจารณาภัตตาหาร ณ วัดไทยนิโคธาราม เมืองกบิลพัสดุ์
Facebook Comments