พุทธาภิเษกพระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร

0
1095

 

 พิธีพุทธาภิเษกพระเบบี้บุดด้า

๑๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕

วัดไทยลุมพินีนิมนต์สามเณรศากยะชาวเนปาลเจริญพระพุทธมนต์พุทธาภิเษก

1738599938129 3821626785961 4553689278645 5477874921366 7796733734718 7822196315687 8124776746923 8624777154456 8687988677656 55143668964611

Facebook Comments