กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๕

0
821

วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

 คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ โดยได้นิมนต์สามเณรชาวเนปาลเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระ บรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย
จุดเทียนชัยถวายพระพร
จุดเทียนชัยถวายพระพร

3555539523477

สามเณรศากยะชาวเนปาล เจริญพระพุทธมนต์
สามเณรศากยะชาวเนปาล เจริญพระพุทธมนต์

17616448392310 18446335945511

Facebook Comments