พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

0
1260

พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี
*****

          พระ ธรรมทูตวัดไทยลุมพินี เข้าร่วมกิจกรรมมงคลกาล “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี” (Lumbini day 2069) ของพุทธบริษัทชาวประเทศเนปาล ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (เนปาลเริ่ม พ.ศ.๒๕๕๖) แรม ๑ ค่ำ เดือน ๖ ซึ่งประเทศเนปาลถือเอาวันนี้เป็นวัน “วิสาขบูชา” ของตนเอง จึงได้เฉลิมฉลองเป็นมงคลกาลฉลอง “พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี” (ฉลองอายุของพระพุทธศาสนาครบ ๒,๖๐๐ ปี)

วันที่ ๕ พ.ค. ๕๕ (เวลา ๑๙.๐๐ น.) พระสงฆ์นานาชาติเจริญพระพุทธมนต์และร่วมเป็นสักขีพยานให้พุทธบริษัทกล่าวสมาทานเบญจศีล ณ พุทธชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน
วันที่ ๕ พ.ค. ๕๕ (เวลา ๑๙.๐๐ น.) พระสงฆ์นานาชาติเจริญพระพุทธมนต์และร่วมเป็นสักขีพยานให้พุทธบริษัทกล่าวสมาทานเบญจศีล ณ พุทธชาตสถานอุทยานลุมพินีวัน
วันที่ ๖ พ.ค. ๕๕ ( ๐๖.๐๐ น.) พระสงฆ์นานาชาติเจริญพระพุทธมนต์ตามแบบฉบับของแต่ละประเทศ
วันที่ ๖ พ.ค. ๕๕ ( ๐๖.๐๐ น.) พระสงฆ์นานาชาติเจริญพระพุทธมนต์ตามแบบฉบับของแต่ละประเทศ
วันที่ ๖ พ.ค. ๕๕ ( ๐๘.๐๐ น.) พุทธบริษัทนานาชาติตั้งขบวนแห่เฉลิมฉลองพระพุทธปฏิมา เพื่อไปยังเต้นท์พิธีห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ ๓ กิโลเมตร (ภายในสวนลุมพินีวัน)
วันที่ ๖ พ.ค. ๕๕ ( ๐๘.๐๐ น.) พุทธบริษัทนานาชาติตั้งขบวนแห่เฉลิมฉลองพระพุทธปฏิมา เพื่อไปยังเต้นท์พิธีห่างจากจุดเริ่มต้นประมาณ ๓ กิโลเมตร (ภายในสวนลุมพินีวัน)
พุทธบริษัทนานาประเทศเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเดินเปล่งวาจา "พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธังมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ" ไปจนตลอดเส้นทางเสียงกึกก้องกังวาลไกล
พุทธบริษัทนานาประเทศเข้าร่วมกิจกรรมพร้อมเดินเปล่งวาจา “พุทธัง สรณัง คัจฉามิ ธังมัง สรณัง คัจฉามิ สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” ไปจนตลอดเส้นทางเสียงกึกก้องกังวาลไกล
พระสงฆ์นานาชาติ,รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมประเทศเนปาล และโฆษกรัฐบาลประเทศศรีลังกา เตรียมกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ พร้อมหยิบยกพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ขึ้นสรรเสริญกล่าว
พระสงฆ์นานาชาติ,รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมประเทศเนปาล และโฆษกรัฐบาลประเทศศรีลังกา เตรียมกล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ และพระสังฆคุณ พร้อมหยิบยกพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ขึ้นสรรเสริญกล่าว
พุทธบริษัทนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมอนุโมทนา
พุทธบริษัทนานาชาติเข้าร่วมกิจกรรมและร่วมอนุโมทนา
Facebook Comments