วันอังคาร, ธันวาคม 18, 2018

สุข ๓ แบบ แอบอยู่สองข้างทาง

สุข ๓ แบบ แอบอยู่สองข้างทาง       มองสองข้างทางก็ไม่เห็นมีอะไรมากมาย  นอกจากบ้านทรงแขกๆ ไปไหน  ทางใด  ในเส้นทางแสวงบุญ  ต้นทุนชีวิตของชาวบ้านชาวเมืองก็ไม่ต่างกันสุดขั้ว  คนเหล่านี้จึงอยู่ร่วมกันได้อย่างสบาย  เพราะมีต้นทุนในความเหมือนที่คล้ายคลึงกัน  สุขก็สุขไม่ห่าง  ทุกข์ก็ทุกข์ไม่ไกล  ความสมดุลที่คอยไกล่เกลี่ยให้ชุมชนเล็กๆ กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งได้อย่างชัดเจน ความสุขความทุกข์ที่เราพอมองเห็นได้  ไม่ต้องมีกล้องส่องขยายก็แลเห็น  ในสิ่งที่เขามีเขาเป็น  สิ่งที่เขาวิวัฒน์พัฒนาตามรูปแบบเขาเอง  ความสุขที่ไม่ซุ่มซ่าม  รุ่มร่าม  รุงรัง  กระทั่งคลั่งในความสุขแบบฉาบฉวย  สิ่งที่จะช่วยให้เขามีสุขจีรัง ...

LATEST NEWS

MUST READ