วันอังคาร, ธันวาคม 18, 2018

“พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ “

“พิธีทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๑ “ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ นางปุณยนุช แซ่เฮ้ง...

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ******* ๐๙.๐๐ น. นายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ พร้อมข้าราชการ พุทธศาสนิกชนชาวไทย และประชาชนเนปาล ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์นานาชาติ จำนวน ๘๕...

พิธียกฉัตร ณ พระรูปสิทธัตถราชกุมาร ณ วัดราชกิยวิหาร สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานในพิธียกฉัตร ณ พระรูปสิทธัตถราชกุมาร ณ วัดราชกิยวิหาร สวนลุมพินีวัน ประเทศเนปาล

ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต)

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ถวายการต้อนรับ เจ้าประคุณ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร  ในโอกาสที่นำคณะศรัทธาสาธุชน เดินทางมากราบนมัสการสังเวชนียสถาน สถานที่ประสูติของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นประธานในพิธียกฉัตร ณ...

“มารู้จักวัดไทยลุมพินีกัน”

วัดไทยลุมพินี ตั้งอยู่ในปริมณฑลสังเวชนียสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ สวนลุมพินีวัน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล สร้างขึ้นด้วยศรัทธาของพุทธบริษัทชาวไทย ในนามของรัฐบาลแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน และผู้ศรัทธาร่วมทำบุญ ทำสัญญาเช่าที่ดิน จากรัฐบาลเนปาล จำนวน ๓ แปลง รวมพื้นที่ ๘ เอเคอร์ (๒๐ ไร่เศษ) เป็นระยะเวลา ๙๙ ปี เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธศาสนา และร่วมเฉลิมฉลอง...

น่าสนใจ

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๓๐ น. คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในมงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ โดยมีพระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ...

STAY CONNECTED

16,199แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๒ พรรษา มหาราชา ๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๒ *****      ในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช  คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีและคณะผู้แสวงบุญชาวไทยได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล  

KARMA SAMTENLING MONASTERY

PERFORMANCE

โครงสร้างการปฏิบัติศาสนกิจ

'''  ''' -ต้อนรับปฏิสันถารคณะทูตานุทูต และพระมหาเถระจากนานาชาติ แขกผู้มีเกียรติที่มาเยี่ยมและดูงานที่วัด -ร่วมประชุมสัมมนากับคณะสงฆ์นานาชาติ เจ้าหน้าที่ผู้บริหารระดับสูงของ Lumbini Development Trust (LDT.) ชุมชนและองค์กรทางศาสนาของเนปาล -จัดประชุมสัมมนาแก่หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน -ติดต่อประสานงานงานศาสนกิจของวัดกับวัดนานาชาติ และหน่วยงานราชการเนปาล -มอบปฏิทินและสมุดไดอารี่ ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่แก่วัดนานาชาติ เจ้าหน้าที่ข้าราชการส่วนต่าง ๆ ''' ''' -สอนภาษาอังกฤษและภาษาถิ่นแก่พระธรรมทูต บัณฑิตอาสาและอาสาสมัคร -อบรมเสริมความรู้งานเผยแผ่ พระพุทธศาสนาแดนพุทธภูมิแก่พระธรรมทูต บัณฑิตอาสา และอาสาสมัคร -จัดส่งพระภิกษุไทยไปศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรี โท และเอก ตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในอินเดีย-เนปาล -มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจที่วัดไทยลุมพินี -จัดส่งสามเณร...

ธรรมปฏิสันถาร ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งประเทศเนปาล

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ธรรมปฏิสันถาร ฯพณฯ H.E. Mr.Ram Baran Yadav ประธานาธิบดีแห่งประเทศเนปาล ในการเข้าเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ ***** 16th September 2009 A golden shower is planted by H.E MR. Ram Baran Yadav, the president...

โครงการบวชพุทธสาวิกา ณ วัดไทยลุมพินี

พระราชรัตนรังษี หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ให้การต้อนรับ โครงการ บวชพุทธสาวิกาสองแผ่นดินครั้งประวัติศาสตร์ ณ แดนพุทธภูมิ ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2

บวชกุลบุตร-กุลธิดาชาวเนปาล

   งานบรรพชาอุปสมบทกุลบุตร กุลธิดา ชาวเนปาล        ชาวพุทธ เนปาลมีความรัก เคารพต่อพระบรมศาสดาอย่างมาก  แม้กาลเวลาผ่านมายาวนาน  เหตุการณ์บ้านเมืองจะวุ่นวาย หรือสงครามศาสนาจะรุนแรงขนาดใด  ยังมีความศรัทธาตั้งมั่นไม่คลอนแคลน  ได้พยายามรักษาพระพุทธศาสนาไว้อย่างมั่นคง  ในปัจจุบันได้แสดงออกด้วยการขอบรรพชาเป็นสามเณร อุปสมบทเป็นภิกษุ  และบวชเป็นชีพราหมณ์ ตามสมควรแก่ฐานะ  วัดไทยลุมพินี  ได้ตระหนักถึงข้อนี้  จึงได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของชาวพุทธเนปาล ด้วยการเป็นผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม ให้งบสนับสนุน มอบผ้าไตรจีวร เป็นต้น ...

พระธรรมทูตรุ่น ๑๙

 โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ๑๙ ศึกษาและปฎิบัติจากแหล่งเรียนรู้ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย - เนปาล  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

HOLIDAY RECIPES

อุปสมบท ถวายเป็นพุทธบูชา ณ ใต้พระศรีมหาโพธิ์

https://www.youtube.com/watch?v=KZKfGn3MMNU บรรพชา-อุปสมบท ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้