คุณหมอไทยใจดี

0
1189

กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งแพทย์ พยาบาล มาตรวจรักษาคนไข้ผู้แสวงบุญชาวไทย และชาวอินเดีย เนปาล
เป็นจำนวน ๑๔ ชุดๆ  ละ ๔ ท่าน ชุดละ ๓ สัปดาห์
ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมวัดไทยลุมพินี  ได้ทำการตรวจรักษาคนไข้ทั้งคนไทยและเนปาล

2435975174184 4487628321626 5265851182362 6553598537395 8417952456465 9448424696563 31549881245310 36865933358111

Facebook Comments