นางสาวเนปาล เยี่ยมวัดไทยลุมพินี

Miss Sadichha Shresta Miss Nepal 2010 เดินทางมาเยี่ยมวัดไทยลุมพินี โดยมีพระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙ และ พณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี

0
1121

Miss Sadichha Shresta  Miss Nepal 2010  เดินทางมาเยี่ยมวัดไทยลุมพินี  โดยมีพระมหาสุพจน์  กิตฺติวณฺโณ  ป.ธ.๙  และ พณฯ มาริษ  เสงี่ยมพงษ์  เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี

2836422299576 3247194157468 4534871348689 4889515717417 5458139719465 7834248615165 8986774568615 13315352685710 52536634211411

Facebook Comments