วันพุธ, สิงหาคม 23, 2017

วัดไทยในแดนพุทธภูมิร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วัดไทยในแดนพุทธภูมิร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระเดชพระคุณพระเมธีวรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ตัวแทนพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบปัจจัยที่พุทธบริษัทชาวไทยและอินเดีย ร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ทำเนียบรัฐบาล ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ ภาพ,ข้อมูลข่าว : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery

นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาขอบคุณ นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันนี้ท่านมีกำหนดการเดินทางกลับ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธสถาน พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. (พระประธานในพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี) พระพุทธปฏิมาปางประสูติ บารมีธรรมทั้งหลาย จงส่งผลดลบันดาล...

ร่วมด้วยช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขของหมู่คณะ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ข้อมูล,เผยแผ่...

ร่วมทำสังฆกรรมสวดมนต์ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ร่วมทำสังฆกรรมสวดมนต์ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ โดยมีพระสงฆ์ ๒๔ รูป ร่วมฟังพระปาฎิโมกข์ ภายในพลับพลารับเสด็จ วัดไทยลุมพินี เนปาล ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai...

ถวายการต้อนรับ ท่าน ยิ่งซุน พร้อมคณะชาวจีน

พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ถวายการต้อนรับ ท่าน ยิ่งซุน พร้อมคณะชาวจีน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยภายในอุโบสถ และรับประทานอาหารกลางวัน ในโอกาสเยี่ยมชมวัดไทยลุมพินี เนปาล ๖ มกราคม ๒๕๖๐    

น่าสนใจ

แพทย์อาสาปฏิบัติหน้าที่ ณ ดินแดนพุทธภูมิ

คณะแพทย์อาสาปฏิบัติหน้าที่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรวจโรคพระธรรมทูต และประชาชนทั่วไป ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

สวนป่า ไม้นานาพันธุ์

         อุทยาน ลุมพินีวัน  ในเครั้งพุทธกาลอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้หลากสายพันธุ์  ในคราวที่ออกดอกบานสะพรั่ง มีสีงามหลากหลาย หมู่แมลงภู่ผึ้งต่างชมสีและเกสรของดอกมีเสียงดุจมโหรี  ไพเราะจับใจยิ่งนัก จึงเป็นที่ร่มรื่นเป็นรมณียสถาน ที่ควรแก่การพักผ่อน และร่วมละเล่นของเหล่าเชื้อพระวงศ์ ทั้งศากยวงศ์เมืองกบิลพัสดุ์และโกลิยวงศ์เมืองเทวทหะ  เมื่อถึงคราวงานนักขัตฤกษ์ เช่น วันเพ็ญเดือนวิสาขะ  วันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ  วันเพ็ญเดือนมาฆะ  เป็นต้น ก็จะมารวมกัน ณ ที่อุทยานหลวงนี้ ในปัจจุบัน ...

“คล้ายบาตร”

PERFORMANCE

สายธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยชาวเนปาล

                ตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขึ้นที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ขนาด ๗.๙    ริกเตอร์ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต และบาดเจ็บจำนวนมาก บ้านเรือนพังเสียหาย มรดกโลกในเขตเมืองกาฐมาณฑุ ปาตัน ภักตะปูร์ ได้รับความเสียหายอย่างหนัก...

พระธรรมทูตรุ่น ๑๙

 โครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศรุ่น ๑๙ ศึกษาและปฎิบัติจากแหล่งเรียนรู้ ณ สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย - เนปาล  วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี “สงกรานต์” กับวัดไทยลุมพินี

เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย ๑๓ เมษายน พระเดชพระคุณพระศรีโพธิวิเทศ(สุพจน์ กิตฺติวณฺโณ) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี ได้นิมนต์พระสงฆ์,สามเณร,แม่ชี วัดนานาชาติ ร่วมฉันภัตตาหารเพล จิตอาสาวัดต่างๆ ร่วมรับประทานอาหาร พร้อมทั้งสรงน้ำพระ อันเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทยมาช้านาน การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ของไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามของไทย ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ ...

พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๒

พระธรรมทูตปฏิบัติศาสนกิจ ปี ๒๕๕๒ ----- พระธรรมทูตผู้ปฏิบัติศาสนกิจปี ๒๕๕๒ เข้ากราบนมัสการสถานที่ประสูติ ณ มายาเทวีวิหาร สวนลุมพินี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

งานเขียน

งานเขียนของ พระเดชพระคุณพระราชรัตนรังษี ปฏิบัติหน้าที่เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี เนปาล ***** หนึ่งเล่มหนังสือดี เหมือนมีเพื่อนชี้นับร้อยพัน อยากอ่านเรื่องราวแบบเต็มอิ่ม พร้อมภาพประกอบสวยๆ สามารถติดต่อขอรับหนังสือได้ที่ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล หรือ มูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์-อินเดีย 373/4-5 ซอย รามคำแหง 39 (เทพลีลา แยก 7) แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทร. 02-1844539-41 ข้อมูลหนังสือ ใน เล่ม มีรายละเอียดเกี่ยวกับพุธสถาน คือสถานที่พระพุทธองค์ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และเสด็จปรินิพพาน...

HOLIDAY RECIPES

พระธรรมทูตรุ่น ๒

สถาบัน โพธิคยาวิชชาลัย ๙๘๐ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ สาธารณรัฐอินเดีย และชมรมโพธิคยา ๙๘๐ จัดโครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไทยไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ ดินแดนพุทธภูมิ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม - ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ วันที่ ๒๕-๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๓ เดินทางมาศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ...