วันศุกร์, มิถุนายน 23, 2017

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะถนน เข้าวัดไทยลุมพินี (ประตู ๓)

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะถนน เนื่องจากถนนลาดยางมะตอยเข้าวัดไทยลุมพินี (ประตู ๓) ชำรุด เสียหาย จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญและเพื่อเตรียมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต  จึงเจริญพรเชิญสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญบูรณะในครั้งนี้ บริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธา ร่วมทำบุญได้ที่บัญชี : ก่อสร้างและบำรุงรักษาวัดไทยลุมพินี ธนาคารกรุงเทพ สาขา ตลาดพลู  เลขที่บัญชี 11-5-086858-4 ท่านใดร่วมบุญแล้วประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตร แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร ได้ที่ lumbini979@gmail.com   ...

พุทธยันตี 2017 ณ สวนลุมพินีวัน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 น. คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมด้วยคณะสงฆ์นานาชาติ แม่ชี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันวิสาขบูชา เสร็จพิธี เวลา 08.00 น. คณะสงฆ์ฝ่ายเถรวาท และมหายาน พร้อมด้วย แม่ชี และประชนชาวเนปาล จัดตั้งขบวนแห่พระพุทธรูป พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมาร (ปางประสูติ) ณ...

พุทธยันตี วิสาขบูชา เวียนเทียน ณ วิหารมายาเทวี ชาตสถาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. พระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี และนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน ณ วิหารมายาเทวี ชาตสถาน สวนลุมพินีวัน เพื่อเฉลิมฉลองพุทธยันตี เนื่องในวันวิสาขบูชา...

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รพ.สงฆ์ กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ (Mobile Medical Unit) ณ สาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล(Kushinagar,Gaya-India and Nepal)โรงพยาบาลสงฆ์กรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้มาดูแลประชาชนชาวไทยผู้แสวงบุญตามสังเวชนียสถาน ได้เดินทางตรวจสุขภาพให้กับพระสงฆ์นานาชาติ และประชาชนชาวเนปาล ทั้งหมด ๓ แห่ง ๑.๑)วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์มีเด็กที่เข้ารับการรักษาจำนวน ๑๒๙ ราย ๑.๒)วัดธิเบต Karma Samtenling Monastery(วัดพระธิเบต)มีพระที่เข้ารับการรักษาจำนวน ๑๘ ราย ...

น่าสนใจ

พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี *****           พระ ธรรมทูตวัดไทยลุมพินี เข้าร่วมกิจกรรมมงคลกาล "พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี" (Lumbini day 2069) ของพุทธบริษัทชาวประเทศเนปาล ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (เนปาลเริ่ม พ.ศ.๒๕๕๖) แรม ๑ ค่ำ เดือน...

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

ประเพณีสงกรานต์ ณ วัดไทยลุมพินี ๒๕๕๒

ประเพณีสงกรานต์ พระเดชพระคุณ พระราชรัตนรังษี (วีรยุทฺโธ)  ได้เป็นประธานนำคณะสงฆ์ อาสาสมัคร และคนงานชาวเนปาล  สรงน้ำพระ  รดน้ำดำหัว  เปลี่ยนผ้าไตรจีวร แก่พระใบฏีกาสวาสดิ์  จิตฺตปาโล  ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่สุด  และได้ขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ของคนไทย ๑๓ เมษายน ๒๕๕๒

PERFORMANCE

พุทธยันตี วิสาขบูชา เวียนเทียน ณ วิหารมายาเทวี ชาตสถาน

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. พระศรีโพธิวิเทศ ประธานสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี และนายภควัต ตันสกุล เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน ณ วิหารมายาเทวี ชาตสถาน สวนลุมพินีวัน เพื่อเฉลิมฉลองพุทธยันตี เนื่องในวันวิสาขบูชา...

วันอธิษฐานเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา *****           ปีนี้วัดไทยลุมพินี มีพระธรรมทูตและพระบัณฑิตอาสา ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ เข้าจำพรรษากาลจำนวน ๑๑ รูป ซึ่งในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๓ แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ ได้ร่วมอธิษฐานเข้าพรรษาโดยพร้อมเพียงกัน ณ หอสวดมนต์วัดไทยลุมพินี เวลา ๑๙.๐๐ น. ตามเวลาท้องถิ่น ...

ศาสนสถานคืองานเบื้องต้นที่ต้องทำ

วันที่พวกเราได้รับ คำสอนที่หลวงพ่อสมเด็จฯ  เมตตาประทานให้ในวันนั้นสุดยอดแห่งโอวาท  ทั้งความปรารถนาดีทั้งความห่วงใย  ทั้งกำลังใจ  และข้อแนะนำฝากฝัง  สมบูรณ์อย่างยิ่ง  ในเนื้อหานั้นๆ  ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ถอดความลงในหนังสือในคราวต่อไป  ที่จะกล่าวในบัดนี้  ก็คือวัดไทยลุมพินีจะจัดสร้างตำหนักสมเด็จพระสังฆราชไว้ให้รูปแบบวัดสมบูรณ์ตามผังที่สำนักงานพระพุทธศาสนาวางแปลนไว้  โดยปรารภความเป็นสิริมงคลในนามของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์  หลวงพ่อสมเด็จของพวกเราทุกท่าน  ขยับจับงานนี้มาสองสามปีแล้วยังมีลีลาทีท่าไม่ค่อยลงเนื้อลงตัว  เพราะเหตุการณ์บ้านเมืองของเนปาล  อะไรก็ไม่รู้ลมเพลมพัด  ปัดไปปัดมา  ทำให้การนัดหมายกับการที่จะลงไม้ลงมือพลอยอ่อนระโหยโรยแรงไปด้วย  มาคราวนี้มีวาระที่จะต้องจริงจังจัดการให้ลงตัวเสียที  เพราะองค์ประกอบพร้อมแล้ว  หนึ่ง โอกาสอันเป็นมงคลของท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ  สอง ผู้เป็นทานบดี ...

วันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน กิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ณ วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล ๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ สามเณร แม่ชี อุบาสกอุบาสิกา พร้อมกันที่พระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ๑๐.๓๐ น. พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ประธานในพิธีจุดเทียนชัย ตัวแทนอุบาสกอุบาสิกาเปิดกรวยสักการะ อุบาสกอุบาสิการ่วมจุดเทียนชัยมงคล สามเณร แม่ชีเนปาลร่วมเจริญชัยมงคลคาถา ตัวแทนคณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีถวายปัจจัย...

คุณหญิงสุดารัตน์นำคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเยี่ยมชมสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นำคณะสื่อมวลชนไทยและคณะพุทธศาสนิกชน สู่ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อชมสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า  ได้แก่ วิหารมายาเทวี สระโบกขรณี เสาหินอโศก ลานปฏิบัติธรรม ฯลฯ

HOLIDAY RECIPES

วันอาสาฬหบูชา ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

วันอาสาฬหบูชา ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒       กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา พระสงฆ์นานาชาติร่วมเจริญพระพุทธมนต์ บูชาสรรเสริญคุณพระผู้มีพระภาคเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์ ณ วัดเนปาลพุทธวิหาร สถานที่ประสูติฯ สวนลุมพินี ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ วันเพ็ญอาสาฬหปุณณมี วันที่พระรัตนตรัยครบบริบูรณ์ วันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร และวันนี้ยังเรียกว่า "วันพระธรรม" อีกด้วย