วันอังคาร, สิงหาคม 22, 2017

วัดไทยในแดนพุทธภูมิร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

วัดไทยในแดนพุทธภูมิร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระเดชพระคุณพระเมธีวรญาณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ตัวแทนพระธรรมโพธิวงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล มอบปัจจัยที่พุทธบริษัทชาวไทยและอินเดีย ร่วมกันบริจาค ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรัฐบาลรับมอบ ณ ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ทำเนียบรัฐบาล ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ๗ สิงหาคม ๒๕๓๐ ภาพ,ข้อมูลข่าว : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai Monastery

นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ขออนุโมทนาขอบคุณ นายครรชิตพล จิตติเลิศวิรุฬห์ นักการทูตปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กงสุลไทย ประจำเมืองลุมพินี วัดไทยลุมพินี ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึง ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ วันนี้ท่านมีกำหนดการเดินทางกลับ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินีจึงขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย ความศักดิ์สิทธิ์แห่งพุทธสถาน พระพุทธปฏิมาสุวรรณภูมิสิริโชค ภ.ป.ร. (พระประธานในพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี) พระพุทธปฏิมาปางประสูติ บารมีธรรมทั้งหลาย จงส่งผลดลบันดาล...

ร่วมด้วยช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี

สุขา สังฆัสสะ สามัคคี ความสามัคคีนำมาซึ่งความสุขของหมู่คณะ คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี ร่วมช่วยกันเทปูนหน้าบันไดทางขึ้นพระอุโบสถวัดไทยลุมพินี ข้อมูล,เผยแผ่...

ร่วมทำสังฆกรรมสวดมนต์ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ ๑๕ ค่ำ เดือน ๙

คณะสงฆ์วัดไทยลุมพินี วัดไทยนิโครธาราม วัดพระราชวังกบิลพัสดุ์ ร่วมทำสังฆกรรมสวดมนต์ฟังสวดพระปาฎิโมกข์ ในวันพระขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ โดยมีพระสงฆ์ ๒๔ รูป ร่วมฟังพระปาฎิโมกข์ ภายในพลับพลารับเสด็จ วัดไทยลุมพินี เนปาล ขออนุโมทนาบุญโดยทั่วกัน ภาพ,ข้อมูล,เผยแผ่ : วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล Royal Thai...

ค่ายเยาวชน | คิดธรรม ทำดู | วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย

https://www.youtube.com/watch?v=fpy3RvQfz-E ค่ายเยาวชน | คิดธรรม ทำดู | วัดไทยพุทธคยา ประเทศอินเดีย เกาะติดชีวิตสงฆ์ไทยในแดนพุทธภูมิ ลิงค์วิดิโอช่อง: TIN935 พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล @พระสิทธิโชค สิทฺธิชโย (ส้มโอหวาน) ฝ่ายเผยแผ่วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย กำกับ-ตัดต่อ-รายงาน.

น่าสนใจ

พิธีวางศิลาฤกษ์ฐานพระโพธิสัตว์ สิทธัตถะราชกุมาร

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พร้อมด้วยคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมในพิธีฉลองสมโภชน์และวางศิลาฤกษ์ฐานพระโพธิสัตว์ สิทธัตถะราชกุมาร

STAY CONNECTED

13,329แฟนคลับชอบ

MAKE

LATEST REVIEWS

สนับสนุนสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ฌาปนสถานเมืองจานักปูร์ระยะที่ 2

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ ร่วมกับพระมหาสุพจน์ กิตติวัณโณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี และน.ส.จิรกานต์ พรโสภิต เลขานุการเอกได้เยือนเมืองจานักปูร์ เพื่อมอบเงินจำนวน 1,500,000 รูปีเนปาล เพื่อสนับสนุนสำหรับโครงการก่อสร้างศูนย์ฌาปนสถานเมืองจานักปูร์ระยะที่ 2 โดยเป็นการสนับสนุนการปรับปรุงในส่วนหลังคาของฌาปนสถานปัจจุบันและการสร้าง ฌาปนสถานสำหรับเด็ก โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือจากสามฝ่าย ประกอบด้วยภาครัฐ วัดไทยลุมพินี และภาคเอกชนไทย...

PERFORMANCE

ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานรูปเหมือนพระเหี่ยนจัง ณ วัดจีนซงฮั้ว ลุมพินี

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๓๐ น . พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) ประธานสงฆ์วัดไทยลุมพินี พร้อมคณะสงฆ์ ร่วมงานพิธีวางศิลาฤกษ์แท่นประดิษฐานรูปเหมือนพระเหี่ยนจัง ณ วัดจีนซงฮั้ว ลุมพินี ประวัติโดยย่อ เหี้ยนจัง หรือสำเนียงกลางว่า เสวียนจั้ง หรือที่รู้จักในนิยายไซอิ๋วว่า ถังซัมจั๋ง เป็นพระภิกษุที่บำเพ็ญศีล สมาธิ ปัญญา...

พิธีเปิดโรงเรียน Karuna Girls College ประเทศเนปาล

งานศาสนสงเคราะห์  วันที่ 8 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น.เวลาเช้า(ตามเวลาประเทศเนปาล) พระมหาสุพจน์ กิตฺติวณฺโณ ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดโรงเรียน Karuna Girls College ซึ่งวัดไทยลุมพินี ได้ให้การอุปถัมภ์  เป็นโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนประกอบวิชาชีพ อาทิเช่น สอนการเย็บเครื่องจักร สอนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ช่วยให้คนในพื้นที่พัฒนาฝีมือและนำรายได้เข้าสู่ชุมชน ...

พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี

พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี *****           พระ ธรรมทูตวัดไทยลุมพินี เข้าร่วมกิจกรรมมงคลกาล "พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี" (Lumbini day 2069) ของพุทธบริษัทชาวประเทศเนปาล ในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ (เนปาลเริ่ม พ.ศ.๒๕๕๖) แรม ๑ ค่ำ เดือน...
video

ทัวร์อินเดีย | เนรัญชรา | พระธรรมทูต วัดไทยพุทธคยา

https://www.youtube.com/watch?v=HYHTtrQFszs พระธรรมทูต ทัวร์อินเดีย | เนรัญชรา | วัดไทยพุทธคยา | ประเทศอินเดีย ลิงค์วิดิโอช่อง: TIN935 (พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล) https://youtu.be/HYHTtrQFszs @พระสิทธิโชค สิทฺธิชโย (ส้มโอหวาน) วัดไทยพุทธคยา อินเดีย / ตัดต่อ-รายงาน.

คุณหญิงสุดารัตน์นำคณะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเยี่ยมชมสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ นำคณะสื่อมวลชนไทยและคณะพุทธศาสนิกชน สู่ลุมพินีสถาน ประเทศเนปาล เพื่อชมสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้า  ได้แก่ วิหารมายาเทวี สระโบกขรณี เสาหินอโศก ลานปฏิบัติธรรม ฯลฯ

HOLIDAY RECIPES

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะถนน เข้าวัดไทยลุมพินี (ประตู ๓)

ขอเชิญร่วมทำบุญบูรณะถนน เนื่องจากถนนลาดยางมะตอยเข้าวัดไทยลุมพินี (ประตู ๓) ชำรุด เสียหาย จากการใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้แสวงบุญและเพื่อเตรียมงานผูกพัทธสีมาปิดทองฝังลูกนิมิต  จึงเจริญพรเชิญสาธุชนคนใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญบูรณะในครั้งนี้ บริจาคทำบุญตามกำลังศรัทธา ร่วมทำบุญได้ที่บัญชี : ก่อสร้างและบำรุงรักษาวัดไทยลุมพินี ธนาคารกรุงเทพ สาขา ตลาดพลู  เลขที่บัญชี 11-5-086858-4 ท่านใดร่วมบุญแล้วประสงค์จะรับใบอนุโมทนาบัตร แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่จัดส่งใบอนุโมทนาบัตร ได้ที่ lumbini979@gmail.com   ...